Bijeenkomst klankbordgroep

Bijeenkomst klankbordgroep “Bereikbaar en leefbaar Stompwijk” van 9 februari

Op 9 februari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de klankbordgroep Bereikbaar en Leefbaar Stompwijk. De klankbordgroep is een overlegplatform van vertegenwoordigers van diverse organisaties en bewonersgroepen en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daar worden alle zaken met betrekking tot de plannen voor de Stompwijkseweg, Dr. Van Noortstraat en de verbindingsweg besproken. Sinds de laatste bijeenkomst in december vorig jaar is de groep opnieuw met 3 personen uitgebreid. Gerard Granneman, Albert Nolten en Anton van der Haar werden als laatste nieuwkomers verwelkomd. Op dit moment bestaat de klankbordgroep uit in totaal 22 personen. Op voorstel van de klankbordgroep is afgesproken om na elke bijeenkomst een korte samenvatting van het overleg in de Dorpsketting te plaatsen. Aan deze wens wordt vanaf nu uitvoering gegeven.  

De klankbordgroep was kritisch over het tijdstip waarop de gemeente eind vorig jaar, heel kort vóór de kerst, de Wet voorkeursrecht gemeenten voor de beoogde verbindingsweg 2e fase heeft gevestigd. De klankbordgroep was daarover achteraf graag geïnformeerd, want leden kregen daarover vragen zonder dat zij daarop een antwoord hadden. Afgesproken is dat de gemeente hierop in nieuwe situaties meer alert zal zijn. 

Voor het project is een communicatieplan in voorbereiding. De belangrijkste onderdelen daaruit zijn toegelicht. Wat langer is stilgestaan bij de kernboodschap die in alle communicatiemiddelen zichtbaar moet terugkomen. De klankbordgroep vindt het belangrijk dat het project een eigen gezicht heeft en dat daarin de termen “bereikbaar” en “leefbaar” terugkomen. De gemeente bekijkt hoe zij aan deze wens invulling kan geven. 

Een eerste actie vanuit het communicatieplan is een inloopbijeenkomst op maandag 2 maart. Dan krijgen bewoners en bedrijven de gelegenheid hun eisen en wensen kenbaar te maken met betrekking tot de verschillende onderdelen van het plan (Stompwijkseweg, Dr. Van Noortstraat en de verbindingsweg). De uitnodiging hiervoor staat in deze uitgave van de Dorpsketting. Iedereen is daar van harte welkom. Voorafgaand aan de openbare inloopbijeenkomst vindt in beslotenheid een overleg plaats met de omwonenden van de verbindingsweg 2e fase. Zij ontvangen hiervoor een afzonderlijke uitnodiging. 

In januari heeft de gemeente enkele panden van binnen bekeken en vastgelegd op de aanwezigheid van vocht. De resultaten daarvan worden samengevat en beoordeeld door ingenieursbureau Witteveen + Bos. Vervolgens worden deze besproken met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het onderzoek naar de vochtproblematiek vindt plaats om zoveel mogelijk antwoorden op vragen daarover te krijgen. Voor de duidelijkheid moet hierbij worden opgemerkt dat de gemeente daarmee geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot mogelijke oorzaken en oplossingen erkent.

Mocht u naar aanleiding van deze samenvatting vragen of opmerkingen hebben dan kunt u daarvoor contact opnemen met de omgevingsmanagers van het project.

Omgevingsmanagers Stompwijk

Ad de Hoon, e-mail: a.de.hoon@lv.nl telefoon 06 53 79 44 55

Andrea Schoemaker, e-mail a.schoemaker@lv.nl telefoon (070) 300 92 38