Categoriearchief: Kerk

Parochieberichten

In Ondertrouw: Arjan Berg en Yvonne Buitelaar, huwelijksinzegening vrijdag 24 september 15.00 uur in de H. Laurentius te Voorschoten.

Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie. i.v.m. de restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten, dat de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden. De woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen.

Dinsdag 21 sept. 20.00 uur informatie avond over de clustervorming in het Dorpshuis.

Zaterdag 25 sept. 19.00 uur woord/ en communieviering met EMS koor Voorganger Mw. M Turk.

Zaterdag 25 sept. 19.00 uur Musical Daniël in de Christus Dienaar door 80 kinderen.

Zondag 26 sept. 11.00 uur woord/ en communieviering met samen zang. Voorganger Mw. M. Turk. Misintenties

Zaterdag 25 sept. 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Nico.v.Boheemen, Kees Luk, Riet Vurens –de Kruiff, Jaap Vogelaar, Annie van der Burg – v. Veen, Peter Develing, overleden familieleden Develing – Roest.

Zondag 19 september 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie,To v.d. Bos –.de Vrede, Martien v.d. Bos, Jeanne Granneman – Zits, Joyce Granneman, voor alle overleden familieleden Wijnhoven – Kleihorst, voor spoedig herstel van een zieke, voor zegen over een bruidspaar in het huwelijk, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen – Koot, Barry v. Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten.- v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg/ v. Veen.

Lectoren en Kosters       Zaterdag 25 september    zondag 26 september

Lector                    geen                     Cees Bergen

Misdienaars               geen                     Dennis Luk en Luca v. Santen

Koster                    Adriaan Hilgersom        Adriaan Hilgersom

Zoeterwoude geen Viering

Parochieberichten

Geboren: Romie Frederieke, dochter van René en Jolanda Oudshoorn Stompwijkseweg 80b Stompwijk, namens de parochie gemeenschap van harte gefeliciteerd.

In Ondertrouw: Arjan Berg en Yvonne Buitelaar

Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie. i.v.m. de Restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten, dat de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden. De woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen.

Donderdag 16 sept. 20.00 uur vergadering van de wijkcontactpersonen.

Zaterdag 18 sept. 19.00 uur geen viering.

Zondag 19 sept. 11.00 uur woord en communieviering met samenzang. Voorganger pastor M. Hoogervorst.

Misintenties Zondag 19 september11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de Parochie, Kees Droog, Ge Hoogervorst, Magda v. Santen – v. Paassen, Piet Arend, Nico.v.Boheemen, Kees Luk, Riet Vurens de Kruiff, Jaap Vogelaar, Thea v. Leeuwen – Kuipers, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Barry v. Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten -v. Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg – v. Veen.

Lectoren en Kosters

                           zaterdag 18 september      zondag 19 september

Lector                     geen                       geen

Misdienaars                geen                       Simon v. Es en Inge Rotteveel

Koster                     John Olijhoek              John Olijhoek

Kerkdiensten Zoeterwoude

Zaterdag 19 september 09.30 uur Chris. Dienaar, gezinsviering met kinderkoor. Voorganger : Pastor M. Hoogervorst.

Parochiekoor

Na een lange vakantie gaan we dinsdag 21 september weer beginnen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als er nieuwe leden zich zouden aanmelden. Zowel dames als heren zijn van harte welkom. Kom gerust eens vrijblijvend langs om te kijken en te luisteren. Wij repeteren op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de pastorie Ook is er tussendoor nog tijd om een kopje koffie of thee te drinken. Schroom niet en loop even op een dinsdagavond binnen.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Lenie van Ruijven (071) 580 18 30

Het bestuur van het parochiekoor

Open monumentendag

Open monument Restauratiedag Stompwijk.

Zaterdag j. l. was onze in restauratie zijnde Laurentiuskerk open voor een ieder, dat was niet tegen dovemansoren gezegd! Vele Stompwijkers maar ook velen van elders kwamen een kijkje nemen. Zo ook de wethouder die monumenten onder haar beheer heeft, ging hoog in onze kerk kijken! Wij, van het informatieteam, hebben een ieder de nodige uitleg gegeven. Het was een vermoeiende maar een plezierige taak om zoveel informatie te gegeven aan de belangstellenden. Een ieder die deze dag tot een succes maakte, bedankt voor je inzet!

En nu, tot a.s. zondag dan fietsen wij met de RABOSPONSOR FIETS DAG mee en starten vanaf de sporthal onder nummer 12.

Rienus Odijk

Fietskring

Fietskring  
Woensdag 15 september wordt er weer een route gefietst met de kring.
Als het goed weer is vertrekken we om 9.30 vanaf het kerkplein, tot dan!

 

Annie van Rijn
 
WIJKCONTACT VERGADERING
Donderdag 16 september is er een vergadering van de wijkcontacten.
We beginnen om 20.00 uur in de pastorie.

Met vriendelijke groet, Annie van Rijn

Parochieberichten 2043

In Ondertrouw: Wilfred van Haastert en Christel Kortekaas.

Dopelingen van het aankomende weekend zijn: Levi Hansen, Ronja van Tilburg en Marit Ammerlaan, alle dopelingen en hun ouders van harte gefeliciteerd namens de parochie gemeenschap.

Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie: i.v.m. de Restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten, dat de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden.

De woensdagochtend en de zaterdagvieringen komen tot nader bericht te vervallen.

Zaterdag   14 aug. 19.00 uur geen viering
Zondag     15 aug. 11.00 uur woord en communieviering met parochiekoor.
           Voorganger pastor H. Hoogervorst.
           12.30 uur doopviering in het dorpshuis
           Voorganger pastor H. Hoogervorst.

Zondag 15 augustus 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de Parochie: Koos en Kees de Groot, To v.d. Bos de Vreede, Martien v.d. Bos, Overleden ouders Turkenburg v.d. Kroft, Carla Noordermeer – Steenland, Kees v. Dijk, Overleden ouders v Haastert – Onderwater, overleden ouders v. Santen – Onderwater, Magda v. Santen v. Paassen, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, Thea v. Leeuwen – Kuipers, Nico.v.Boheemen, Kees Luk, Kees van Dijk, Riet Vurens de Kruiff, Leen .v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Jaap Vogelaar, Tiny Luk – Bakker, Barry v Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten .v. Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, An Koeleman v. Veen, Truus Hilgersom – Verhart.

Lectoren en Kosters:  
           Zaterdag 14 augustus       Zondag 15 augustus
Lector     geen                       Cees Bergen
Misdienaars geen wegens vakantie geen misdienaars
Koster     Antoon .v. Santen          Antoon .v. Santen

Kerkdiensten Zoeterwoude: Zondag 15 augustus 09.30 uur Chris. Dienaar, woord- en communieviering met parochiekoor.
Voorganger : Pastor M. Hoogervorst.

Contactinformatie

height=240

H.Laurentius Stompwijk

 

Contact met de Pastores:

bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer: 06-22027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

-Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

 

-Pastoor: J v d Bie, tel. 071- 5220655

E-mail: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

 

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur.

 

Ziekenbezoek opgeven via secretariaat.

 

Openingstijden parochiesecretariaat:

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail : sintlaurentius@hotmail.com

Betaling kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361500947  

Donatie t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

 

Verzorging begrafenissen en crematies:

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906

Mobiel nummer: 0655976947

e-mail: info@cuo-zm.nl


Huwelijk: Wilt u dat bruidsparen genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuurt u dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie, dit om de juiste procedure te volgen en fout meldingen te voorkomen.

DopenWilt u uw kind laten dopen! graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat.

De volgende doopvieringen zijn zondag 19 september om 12.30 uur, en zondag 21 november na de zondagsviering, De Doopvoorbereiding voor de viering van 19 september is maandag 30 augustus , om 19.30 uur, De Doopvoorbereiding voor de viering van 21 november is ?  om 19.30 uur allebei in de pastorie.

Bij wijzigingen in gezinssamenstelling:

Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door verhuizing, trouwen, geboorte, samenwonen, overlijden of andere veranderingen in het gezin, melden aan het secretariaat van de parochie.

Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld.

Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen, bel het secretariaat van de Parochie

!

 

 

Bericht van De Stal


 

Aanstaande donderdagavond 12 augustus zijn wij weer open

Openingstijden:
Donderdagavond 19.00 uur – 21.00 uur
Zaterdag 11.00 uur – 14.00 uur

Tijdens de openingsuren kunt u goederen brengen die schoon en heel zijn, maar ook nog goed bruikbaar voor een ander. Wanneer u grote goederen heeft kunt u het best even bellen 06-23525700

Gezocht:
Wij zoeken nog 2 nooduitgangverlichtingsborden voor in de stal.

Gevraagd:
Er is vraag naar die ouderwetse ijzeren vuilnisbakken en melkbussen, wie heeft ze nog staan? Wij kunnen er mensen blij mee maken.

Carmen Fotografie heeft een fotoverkoopboek gemaakt, wat bij de entree ligt, daar staan de grote goederen in, welke in onze 2e stal staan.

Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl

Parochieberichten

Parochieberichten H.Laurentius Stompwijk

 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centralemeldingsnummer 0622027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk              tel. 071-5801604

Pastoor: J v d Bie 071- 5220655

E-mail adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com


height=240
Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur

 

Pastor :M. Hoogervorst  tel. 06-20551458

E-mail: m.hoogervorst@live.nl

B. g. g tel. 071-5801604

Ziekenbezoek opgeven via secretariaat

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail : sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 

Donatie t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906

Mobiel nummer: 0655976947

e-mail: info@cuo-zm.nl

 

 

parochieberichten_2042

Dopen

Wilt u uw kind laten dopen! graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat.

De volgende doopvieringen zijn zondag 15 augustus en 19 september om 12.30 uur na de zondagsviering, De Doopvoorbereiding voor de viering van 15 – 08, is woensdag 4 augustus om 19.30 uur en de  voorbereiding van de viering van 19 september is maandag 30 augustus , om 19.30 uur allebei in de pastorie.

 

Verzoek en mededeling van uit het secretariaat
Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door verhuizing, trouwen, geboorte, samenwonen, overlijden of andere veranderingen in het gezin, melden aan het secretariaat van de parochie.
Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld.

 

Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen, bel het secretariaat van de Parochie.

 

Het secretariaat.

 

Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

 

Zoals u wellicht wel is opgevallen wordt er hard gewerkt aan de kerk, alle voegen worden er uit gebikt met boorhamers dit geeft geluid en stof.

Gevolg het stuift in de kerk net zo hard als er buiten, het interieur ziet er grijs stoffig uit.

Gevraagd, vrijwilligers die een steentje bij willen dragen om te kunnen blijven vieren door bij toebeurt  eenmaal per week een vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur te helpen stofzuigen en de banken te afstoffen.

Als wij met een aantal mensen zijn, bent u een of tweemaal in de maand aan de beurt om het meest noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren zodat we de kerk kunnen blijven gebruiken.

 

Aanmelden bij Corrie van Santen – Wortman telefoon 071-5804342 b.g.g. antwoord apparaat

of e-mail ahjvsanten@casema.nl  met naam en telefoonnummer of e-mail.

 

Wij hopen dat u ook zo een klein steentje bijdraagt aan onze toekomstige mooie (schone) kerk.

 

Werkgroep schonekerk

 

 

 

Mededeling van uit het secretariaat. 

Wegens de vakantie is het secretariaat maandagsmorgens  gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochieberichten

Parochieberichten H.Laurentius Stompwijk

 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centralemeldingsnummer 0622027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk              tel. 071-5801604

Pastoor: J v d Bie 071- 5220655

E-mail adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com


height=240
Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur

 

Pastor :M. Hoogervorst  tel. 06-20551458

E-mail: m.hoogervorst@live.nl

B. g. g tel. 071-5801604

Ziekenbezoek opgeven via secretariaat

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail : sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 

Donatie t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906

Mobiel nummer: 0655976947

e-mail: info@cuo-zm.nl

 

 

In Ondertrouw: Wilfred Berg en Mariska Burks  

 

vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie. 

i.v.m. de Restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten, dat vanaf 18 juli de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden. 

De woensdagochtend en de zaterdagvieringen komen tot nader bericht te vervallen.  

Zaterdag    17 juli 19.00 uur       geen viering.

Zondag      18 juli 11.00 uur       Eucharistieviering met samenzang. 

Voorganger Em. Pastoor H. v.d. Plas 

 

 

Zondag 18 juli 11.00 uur voor de armen en weldoeners van de Parochie, Nico.v.Boheemen, 

Bert de Jong, Lena de Jong  v.d. Geest, Ge Hoogervorst, Kees Luk, Nico .v.Es, Riet Vurens de Kruiff, Jaap Vogelaar, Leen .v. Boheemen, Barry.v.Boheemen, Nico v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Lena van Haaster-Janson, Jaap Vogelaar, Tiny Luk – Bakker, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten .v. Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, An Koeleman v. Veen.

 

 

                                    

Lectoren en Kosters

                           Zaterdag 17 juli     zondag 18 juli

Lector                     geen                 Rienus Odijk

Misdienaars                geen    wegens vakantie geen misdienaars

Koster                     John Olijhoek        John Olijhoek 

Kerkdiensten Zoeterwoude

Zondag  18 juli, 09.30 uur Chris. Dienaar woord en communieviering met parochiekoor.

Voorganger : werkgroep volp. 

 

Dopen

Wilt u uw kind laten dopen! graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat.

De volgende doopvieringen zijn zondag 15 augustus en 19 september om 12.30 uur na de zondagsviering, De Doopvoorbereiding voor de viering van 15 – 08, is woensdag 4 augustus om 19.30 uur en de  voorbereiding van de viering van 19 september is maandag 30 augustus , om 19.30 uur allebei in de pastorie.

 

Verzoek en mededeling van uit het secretariaat
Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door verhuizing, trouwen, geboorte, samenwonen, overlijden of andere veranderingen in het gezin, melden aan het secretariaat van de parochie.
Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld.

 

Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen, bel het secretariaat van de Parochie.

 

Het secretariaat.

 

Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

 

Zoals u wellicht wel is opgevallen wordt er hard gewerkt aan de kerk, alle voegen worden er uit gebikt met boorhamers dit geeft geluid en stof.

Gevolg het stuift in de kerk net zo hard als er buiten, het interieur ziet er grijs stoffig uit.

Gevraagd, vrijwilligers die een steentje bij willen dragen om te kunnen blijven vieren door bij toebeurt  eenmaal per week een vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur te helpen stofzuigen en de banken te afstoffen.

Als wij met een aantal mensen zijn, bent u een of tweemaal in de maand aan de beurt om het meest noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren zodat we de kerk kunnen blijven gebruiken.

 

Aanmelden bij Corrie van Santen – Wortman telefoon 071-5804342 b.g.g. antwoord apparaat

of e-mail ahjvsanten@casema.nl  met naam en telefoonnummer of e-mail.

 

Wij hopen dat u ook zo een klein steentje bijdraagt aan onze toekomstige mooie (schone) kerk.

 

Werkgroep schonekerk

 

 

 

Mededeling van uit het secretariaat. 

Wegens de vakantie is het secretariaat maandagsmorgens  gesloten.