De bezorgers komen weer bij u langs …..

De zomer is weer voorbij en dan breekt elk jaar weer het moment aan, waarop onze bezorgers bij u langs komen voor een bijdrage. Denkt u aan hen als zij de zakjes op komen halen, zonder bezorgers is het moeilijk een Dorpsketting te lezen. Namens hen alvast bedankt. Deze week worden de zakjes bezorgd. Redaktie Dorpsketting