Anjeractie. Help de cultuur bij u in de buurt!

Wat is de Anjeractie?

De Anjeractie slaat op de collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds, die elk jaar in mei of juni plaatsvindt. In deze week gaan tienduizenden collectanten met de collectebus op pad om een bijdrage te vragen voor cultuur en natuurbehoud in Nederland. Mede door deze giften kan het Cultuurfonds bijna 3.500 projecten ondersteunen: voor bijvoorbeeld de aanschaf van instrumenten van onze plaatselijke fanfare.

Wie mag collecteren?

Leden van verenigingen die zich bezighouden met cultuur en natuurbehoud mogen collecteren voor de Anjeractie. Eenderde van de opbrengst mag de collecterende vereniging houden voor de eigen clubkas. De overige tweederde komt ten goede aan de vele culturele projecten in de provincie waar de opbrengst is opgehaald.

Wanneer?

De Anjeractie vindt in 2010 plaats van 30 mei t/m 5 juni.

Namens het Prins Bernhard Cultuurfonds collecteren wij van Fanfare Juliana komende week in Stompwijk. Alvast Hartelijk dank voor uw gift!