Dansmiddag Dorpshuis

 Afgelopen zondag was de tweede dansmiddag in het Dorpshuis. De opkomst was beduidend groter dan de vorige keer. U ziet: de kracht ligt dan toch in de herhaling. Er werd weer volop gedanst, maar er was ook voldoende tijd voor een gezellig praatje. De volgende keer zal zijn op 30 januari, schrijft U deze datum alvast in uw agenda? De keer daarop hebben wij een verrassingsmiddag, waarschijnlijk zal dit op 13 februari plaatsvinden, ook deze datum kunt U alvast noteren. Wij zullen U te zijner tijd uitgebreid informeren.

 Tot de volgende keer dan maar, groetjes, Trees