Ledenvergadering Gaanders

Ledenvergadering Carnavalsvereniging de Gaanders

Woensdag 8 juni wordt de jaarlijkse ledenvergadering van C.V. “De Gaanders” gehouden in Party Herberg Het Blesse Paard. Aftredend en herkiesbaar is onze secretaris Jolanda van Marwijk. Mensen die zich verkiesbaar stellen dienen zich een half uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de voorzitter.

U bent welkom vanaf 20.00 uur, aanvang vergadering 20.30 uur. Wij zorgen voor een lekker bakkie koffie. Tot ziens.

Bestuur c.v. “De Gaanders”