Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 22 september 2011

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 22 september 2011.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen o.a. Meerlaan (toezegging uit vorige vergadering)
  3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
  4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 7 juli 2011 (voor belangstellenden: het afgedrukte verslag ligt ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21)
  5. Verspreid liggend glas. Presentatie Rob van Dijk
  6. Kulturhus. Presentatie Marian Rood
  7. Stompwijkseweg (aanpak voor korte en lange termijn). Toelichting Wethouder Van Ostaijen
  8. Verbindingsweg. Presentatie Evert-Jan van den Akker
  9. Rondvraag
  10. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
(ambtelijk) secretaris,
Harma Rijken-Oldenkamp.