Verslag KBO dagtrip van 22 juni jongstleden

Vrijdag 22 juni om exact 8.00 uur vertrokken we uit Stompwijk, op weg naar Paleis Soestdijk. Helaas werkte het weer, eerst zo te zien, voor die dag niet mee. Maar achteraf bleek dat eigenlijk wel mee te vallen, want het was droog als we naar buiten gingen en het ging regenen als we binnen waren.

Aangekomen kregen we eerst in de Oranjerie koffie met gebak. Klaarblijkelijk waren ze daar of Oranjegezind of hadden ze wat teveel oranje tompoezen bij de bakker besteld i.v.m. het mislukte voetbal EK. Dit even terzijde, maar alles smaakte verrukkelijk.

We werden in groepen verdeeld voor de gidsen, daardoor kregen we ook nog gelegenheid om in de tuin te wandelen van het Paleis. In de grote vijver wordt één deze dagen opera opgevoerd. Hiervoor hadden ze een tribune gebouwd en in het water een soort orkestbak. Ik hoop voor allen die hebben gekeken, dat ze het droog hebben gehouden.

De rondleiding was best interessant. Onze gids wist heel veel te vertellen over het Paleis, dat van origine een jachthuis was. Later werden er zijvleugels aan gebouwd en diende het Paleis meer als buitenhuis. Later toen Juliana met Bernhard ging trouwen, besloten zij om in het Paleis te gaan wonen en hebben zij een modern eengezinshuis er bij te bouwen. Dat gebeurde binnen en had dus voor de buitenkant geen invloed.

We hebben een prima koffietafel, met kroket, gehad bij de Drie Dorpen, een voor ons nog bekend restaurant. Vorig jaar hebben wij daar ook gegeten en kwamen toen, onder luid gezang, binnen.

Op de Loosdrechte Plassen hebben we een boottocht gehad van bijna 2 uur. Hier was het wel een beetje jammer dat je niet tijdens de gehele tocht buiten kon blijven, want het heeft toen ook wel behoorlijk geregend. Maar al met al was het leuk.

Toen gingen we naar Ter Aar waar we in de Oude School voortreffelijk hebben gegeten.

Complimenten aan Theo, voor deze goed verzorgde reis. Iedereen ging tevreden naar huis, maar niet nadat ons aller Jan v.d. Bos zijn zegje nog had gedaan.

Petje af Jan.