KBO

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Nieuwsbrief januari no. 1

Beste KBO – leden

De eerste nieuwsbrief van 2014 is weer beschikbaar.

Het bestuur wenst alle leden en donateurs een zalig en gelukkig 2014 toe.

Dat wij u op een van onze activiteiten mogen ontmoeten.

Het bestuur bedankt het CDA voor de heerlijke oliebollen, het jaar begon voor de soosleden weer goed, zij vielen met hun neus in de poedersuiker. Hartelijk dank voor deze jaarlijkse geste van het CDA bestuur, uitgereikt door Yvonne van Bohemen, aftredende pleiter voor ons dorp in de gemeente raad.

Nieuws vanuit het hoofdbestuur:

In de door mij doorgestuurde mails over de activiteiten van de UNIE – KBO kunt u lezen wat het bestuur, in samenwerking met de andere oudere bonden, met de politieke partijen aan het onderhandelen is over voornamelijk de zorg problematiek. Ik hoop dat het ook uw aandacht krijgt want het gaat over onze doelgroep die daar nu in de toekomst mee te maken krijgt.

Jaaruitslagen van het klaverjassen, rummicub spelen en de kaartenmakers:

Klaverjassen,

1e  Riet Olijhoek                                81815 punten                              2e  Cor v. Oosten                       79535   punten

3e  Kees v. Santen                            79419   ,,                                    4e  Cok Faas                              78933                      

5e  Toos de Bruin                              78440   ,,                                    6e  Henk Boon                            77804                    

 7e Johan v. Vliet                              77419   ,,                                    8e  Ria v. Steen                          77117                   

19 Jan v. d. Bos                               74660                                        42  Greet Romijn                         67732   

Rummicubspelen

1e Rita v.d. Meer, 2e Coby v.d. Geest, 3e Nel v. Santen, 4e Cor Hagen en 5e Riet v. Santen – Verburg.

Kaarten makers

1e Rosina Hilgersom, 2e Greet Daleman, 3e  Wil Schrader, 4e Lien Roeling, 5e Mw. v. Lieshout – v. d. Berkmortel.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd met de prijsjes.

Activiteiten Kalender,

In de Nestor van januari /februari vindt u weer deze kalender bijgesloten.

Bewaart u hem goed zodat u alle activiteiten weet te vinden.

Speciaal de datum 25 mei, zet deze in uw agenda, dit mag u niet missen.

TV West uitzending,  de reporters van TV –West vielen letterlijk met hun neus in de Nieuwjaars borrel, deze mededeling is wel gemeld maar niet uitgezonden, dat u geen verkeerd beeld van krijgt van Ouderen in beweging.

 

Het bestuur van KBO – Stompwijk