Klankbordgroep Adviesraad denkt mee

Klankbordgroep denkt mee in de reconstructie

Stompwijkseweg en aanleg van Verbindingsweg

Op 11 november jongstleden heeft de gemeenteraad gekozen voor variant 4H. Met deze variant wordt de Verbindingsweg vanuit de kleine Westeinderpolder doorgetrokken tot aan de Tuinbouwbrug en wordt de Dr.v. Noortstraat heringericht (zonder nieuwe damwandconstructie). De Stompwijkseweg wordt geheel gereconstrueerd. Wij zijn van mening dat met de aanleg van de Verbindingsweg, de dorpskern verkeersluw wordt en weer veilig is om er te fietsen en te wandelen. Door het verbreden van de bestemming van het glastuinbouwgebied/Meeslouwerpolder en het goed ontsluiten van dit hele tuinbouwgebied, biedt deze Verbindingsweg ook veel economische impulsen binnen het dorp. Nu de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het tracé, worden de vervolgstappen gezet om te komen tot een goede inpassing van de Verbindingsweg. Voor het traject tussen de Huyssitterweg en Tuinbouwweg is inmiddels door de gemeente Leidschendam-Voorburg een Wet Voorkeursrecht Gemeente afgekondigd.

Wij zijn tevreden dat diverse Stompwijkers gehoor hebben gegeven aan onze oproep om mee te willen denken bij deze vervolgstappen.  Wij vinden het belangrijk dat ieder zijn inbreng kan geven, want wij realiseren ons namelijk heel goed dat de Verbindingsweg een behoorlijke impact zal hebben op het uitzicht en de leefomgeving van veel Stompwijkers. 

Op maandag 15 december is er een klankbordgroep overleg gehouden, waarbij enkele nieuwe deelnemers aanwezig waren. Onder leiding van Ad de Hoon (bereikbaar op a.de.hoon@leidschendam-voorburg.nl) werd de planning doorgenomen en de structuur van de toekomstige klankbordgroep besproken. Afgesproken is om in de komende periode aparte bijeenkomsten te organiseren per deelgebied (Stompwijkseweg, Dr. Van Noortstraat, Verbindingsweg 1e en 2e fase), zodat direct betrokkenen hun mening kunnen geven over de plannen.  Daarnaast zullen er ook bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij iedere Stompwijker zijn mening zal kunnen geven.

Tijdens de bijeenkomst van de  Klankbordgroep op 15 december presenteerde De heer Van Breukelen zich van het ingenieursbureau Witteveen en Bos. Hij is betrokken bij de technische uitwerking van de diverse trajecten en gaat zich ook bezighouden met het vochtprobleem van de woningen aan de Dr van Noortstraat.

In juni volgend jaar zal er voor de gemeenteraad een voorstel liggen op hoofdlijnen, waarbij ontwerp en onderzoek naar o.a. vochtverschijnselen, voorbelasting, beschoeiing, aanwezige kabels en leidingen en inpassing samen met een uitvoeringskrediet zijn uitgewerkt.

Gezien de beeldkwaliteit van Stompwijk als ‘Bruggendorp’, hebben we als klankbordgroep ook aandacht gevraagd voor een goede inpassing van de vele bruggen(hoofden).

Met het nemen van deze vervolgstappen komen we een stukje dichter bij een goede infrastructuur van Stompwijk! Vanuit de Adviesraad en de Klankbordgroep zullen ook wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Tot slot wensen wij alle dorpsgenoten hele fijne Kerstdagen en een gezond 2015. En, een perspectiefvolle blik op de toekomst van ons dorp!

Ank van der Poel (secretaris Adviesraad Stompwijk)