VrouwActief ….. april mei

Ondanks wat afmeldingen waren er toch veel leden aanwezig bij de jaarvergadering gisteren. Er waren geen ingekomen stukken, daarna werd een verkort jaaroverzicht voorgelezen en werden alle avonden nog even besproken. Fijn ook dat we in de loop van het seizoen nog aardig wat nieuwe leden erbij kregen, het aantal is inmiddels 64. Het was een leuk, actief jaar maar het verlies van Conny en Hannie was moeilijk en verdrietig.

De kascommissie ging akkoord na kascontrole en Helmi en Marijke werden bedankt voor hun medewerking. Helmi heeft dit twee jaar gedaan en haar plek wordt de volgende twee jaren ingevuld door Regina. Hierna werd het nieuwe door het bestuur aangedragen bestuurslid Annita door de leden akkoord bevonden en kon zij aanschuiven bij de bestuurstafel. Zij gaat in ieder geval een jaar meewerken en besluit daarna of zij doorgaat. Penningmeester Ank was aftredend maar weer herkiesbaar en ook hiermee werd ingestemd. Bij de rondvraag kwamen er twee vragen naar voren en die zijn opgelost.

De vergadering werd hierna afgesloten en we hebben nog een aantal rondjes bingo gedraaid met vele mooie prijzen. In het begin bleek dat er veel dezelfde nummers hadden, maar het kwam allemaal goed. Nog even gezellig nagepraat en toen was de avond alweer voorbij.

Volgende maand op dinsdag 14 mei gaan we naar Groen en Geluk op de
Dr. van Noortstraat 53a, aanvang 19.00 uur, kosten € 7,50. Opgeven kan nog, we hebben al lekker veel aanmeldingen dus het wordt zeker gezellig in en om de tuin. Maar liefst 4 verschillende workshops, koffie, thee en een drankje.  Meer info volgt.

Namens het bestuur, Ria