Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur
Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
Woensdag 17 juli 9.00 uur: geen eucharistieviering
Zaterdag 20 juli i.v.m. de vakantie geen eucharistieviering
Zondag 21 juli 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
Woensdag 24 juli 9.00 uur: geen eucharistieviering
Zaterdag 27 juli i.v.m. de vakantie geen eucharistieviering
Zondag 28 juli 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas

IN ONDERTROUW: Jonathan Moyle (uit Engeland) en Carla Madureira
Louro (uit Mozambique), wonende Huyssitterweg 44, gaan trouwen op 20 juli
in Portiers, Frankrijk

GEDOOPT: Bart van Santen, Oostvlietweg 37, op 14 juli 2002

OVERLEDEN: Pastoor P.C.M. Mussert (Oude Wetering) op 9 juli 2002

GEBEDSINTENTIES
Zondag 21 juli 11.00 uur: Martien v.d. Bos, Johannes Olsthoorn, Jaap van Es,
overleden ouders Turkenburg-v.d. Kroft, jaargetijde Kees de Jong, overleden
ouders van Santen-Overdevest, Cor Janson, Alice Boon-Willems, Aad Luk,
Magda van Santen-van Paassen, jaargetijde Adrianus en Wilhelmina
van Wijk-Ham, Wim Theuns, Arie en Kees Olsthoorn, Nel Spruijt-
van Bohemen, Adriana de Heij-Janssen, Toos van Boheemen-
Warmenhoven, Ben Spaans, Piet Reichholdt, Willem v.d. Kroft,
Greet v.d. Hulst-van Santen, Niek van Santen, Koos v.d. Poel
Zondag 28 juli 11.00 uur: jaargetijde Leo Mooyman, familie Mooyman-
van Veen, Magda van Santen-van Paassen, Wim Theuns, Arie en Kees
Olsthoorn, Kees van Dijk, Nel Spruijt-van Boheemen, Adriana de Heij-
-3-
Janssen, Toos van Boheemen-Warmenhoven, Kees Verhagen, Ben Spaans,
Piet Reichholdt, Koos v.d. Poel

LECTOR COMMUNIE-UITDEELHULP
Zondag 21 juli R.v.d.Ham C. Bergen
Zondag 28 juli P. van Haaster L. Turkenburg

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 20 juli 19.00 uur: St. Jan, gezongen viering
Zondag 21 juli 9.30 uur: Christus Dienaar, hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis
Zaterdag 27 juli 19.00 uur: Christus Dienaar, gezongen viering
Zondag 28 juli 9.30 uur: St. Jan, hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis