De Dorpsketting op het internet

via pagina WWW.DORPSKETTING.NL

Email: Redaktie@Dorpsketting.nl

Of Dorpsketting@stompwijk.nl

Eindelijk is het dan zover ….. de Dorpsketting is vanaf heden ook op het internet te vinden. Wat moet de Dorpsketting nu op het internet zult u denken? We zijn daar dan ook lang mee bezig geweest. Toch vinden wij dat een dergelijk ingeburgerd blad niet op het internet mag ontbreken. Voorwaarde is dat we met deze website, net zo actueel zijn , als het blad zelf. Dit houdt in dat elke week op maandagavond , als de Dorpsketting klaar is, de website ook direct bijgewerkt is. Toch beginnen we rustig en voorzichtig en zullen e.e.a. gefaseerd invoeren, zodat we de ontwikkelingen op de voet kunnen volgen. Ook zal er soms nog wel eens iets mis gaan, maar dat hoort er ook bij zullen we maar denken.

Als eerste zullen we tekstuele stukken plaatsen van zowel verenigingen, gemeente, redactie en ingezonden. Een en ander kunnen we per artikel verluchtigen met een of 2 foto’s, zodat we de leesbaarheid nog meer kunnen vergroten. In het begin zullen we nog beetje selectief te werk gaan en plaatsen we alleen echt tekstuele gedeeltes en in mindere mate bijv. wedstrijdprogramma’s . Later bouwen we dit verder uit.

Ingeleverde eenmalige advertenties zullen circa 1 maand wisselend samen met opgevraagde artikelen automatisch zichtbaar worden, zodat U niet naar aanbiedingen hoeft te zoeken. Vaste advertenties laten nog even op zich wachten.

Elke week zullen circa de laatste 25 artikelen in de inhoudsopgave staan en wordt één artikel als hoofdartikel van de week op de voorpagina geplaatst. Alle artikelen zullen daarna beschikbaar blijven op een archiefpagina, waar op verschillende manieren gezocht kan worden. Bijv. op datum, op vereniging, op woorden in de titel of woorden in de tekst.

Uiteindelijk zal dit leiden tot een omvangrijk document en naslagwerk, wat naar wij hopen een verrijking voor de Stompwijkse bevolking, voor Oud-Stompwijkers en overige geïnteresseerden wordt.

De activiteitenkalender zal uiteraard niet ontbreken en tevens een pagina waarin we kunnen verwijzen naar collega websites van bij de Dorpsketting aangesloten

verenigingen, zodat U vanuit de website van de Dorpsketting ook een uitstapje kan maken naar andere websites. De eerste tijd zal dit nog wel niet helemaal ingevuld zijn, maar van lieverlee zal het wel beter worden.

Een verzoek van de Dorpsraad is bij ons reeds binnen om alles wat zij aan het papier toevertrouwd hebben m.b.t. vergaderingen, reacties, bestemmingsplan etc. in het Dorpsketting (DK)-archief op te nemen, zodat u, als u hierin geïnteresseerd bent , dit nog eens door kunt nemen. Belangrijk voor Stompwijk, dus mag zo’n archief niet ontbreken. U kunt de artikelen vinden onder de rubriek Gemeenteartikelen.

Ons motto wordt:

U stopt de kopie bij ons in de (virtuele) brievenbus,

U vindt het vanzelf terug op het internet.

Mocht u nog vragen hebben of wilt u informatie:

email ons dan op redaktie@dorpsketting.nl of dorpsketting@stompwijk.nl

Een briefje is natuurlijk ook goed.

Redactie Dorpsketting Leo Oliehoek