Gezinsviering

Zaterdagavond om 19.00 uur zullen wij in de kerk van Stompwijk zijn. Dan is er de viering, die speciaal staat in het teken van ouders met hun kinderen. Wij hebben afgesproken dat we zullen proberen om elke eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur in de Stompwijk aanwezig te zijn voor de viering met de gezinnen. Dus we kijken naar U uit en het onderwerp van deze viering is die uitdrukking die mensen nogal eens gebruiken als er ergens iets gebeurd is en wel “Het zal me een zorg zijn”. Het ligt er maar aan hoe je deze woorden uitspreekt; je kan ook zeggen
-4-
“het zal MIJ een ZORG zijn”. Dan gaat het je wel ter harte en zo moet het eigen-lijk zijn. Iets of iemand moet je wel een zorg zijn.
Zullen we dus afspreken dat je tot jezelf en de familie zegt “kom op het is me een grote zorg dat je er wel bent”. Dus tot zaterdagavond,
B.v.d.Plas pastoor