PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Woensdag 2 oktober 9.00 uur: eucharistieviering
Donderdag 3 oktober 19.00 uur: rozenkransgebed, voorganger J. van Rijn
Zaterdag 5 oktober 19.00 uur: gezinsviering m.m.v. het Kinderkoor
de Nachtegaaltjes, voorganger pastoor v.d. Plas
Zondag 6 oktober 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
Dinsdag 8 oktober 10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
b.g.v. de ontmoetingsdag van de K.B.O., voorganger pastoor v.d. Plas
Woensdag 9 oktober 9.00 uur: eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES
Woensdag 2 oktober 9.00 uur: Arie en Kees Olsthoorn, tot zekere intentie
Zaterdag 5 oktober 19.00 uur: Theodorus van Boheemen, Willem v.d. Kroft,
Nel Spruijt-van Boheemen, Piet Rotteveel
Zondag 6 oktober 11.00 uur: Martinus Verhagen, overleden vader en familie
van Veen, Koos v.d. Poel, Albertus v.d. Voort, Elisabeth Maria Lelieveld-
van Veen, Magda van Santen-van Paassen, Adrianus en Wilhelmina
van Wijk-Ham, Arie en Kees Olsthoorn, Adriana de Heij-Janssen,
Toos van Boheemen-Warmenhoven, Kees Verhagen, Ben Spaans,
Piet Reichholdt, Piet Rotteveel
Woensdag 9 oktober 9.00 uur: Arie en Kees Olsthoorn

LECTOR — COMMUNIE-UITDEELHULP
Zaterdag 5 oktober geen — geen
Zondag 6 oktober M. Turk — M. Odijk

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 5 oktober 19.00 uur: St. Jan, hoogmis
Zondag 6 oktober 9.30 uur: Christus Dienaar, gezinsmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis