Even iets rechtzetten van de redaktie

Vorige week plaatsten wij n.a.v. het ophalen van de bezorgers-zakjes de volgende zin: “Van de kant van Emmaus hebben we het verzoek gekregen of zij voortaan ook vrijwillig mogen bijdragen. Ja zeker, bij hen zijn de envelopjes bezorgd en nu dezelfde weg terug zien te vinden via Cors Rotteveel, naar de bezorger uit Stompwijk en dan weer naar Marja van den Berg .Natuurlijk geldt dit natuurlijk ook voor Mariënpark en de GEMEENTE. Van die kant hebben we nog NOOIT een envelopje retour ontvangen, terwijl er toch wekelijks via via 13 bezorgd worden. We zouden het vervelend vinden als zij zich achtergesteld voelen.”

Antoon van Santen, die al 10 jaar de Dorpsketting in Emmaus bezorgt, reageerde terecht verontwaardigd en wees ons op het volgende:
“Ik bezorg nu ongeveer 10 jaar de dorpsketting in Mariënpark en omstreken,het aantal was in het begin 8 tot 10 stuks en is terug gelopen tot nu 4 stuks en een voor de leestafel. Mevrouw R.Onderwater haalde tot voor 4 jaar de envelopjes op en bracht die via mij naar bep.v.Santen v.d.Salm , toen mevr Onderwater naar Zoeterwoude verhuisde heb ik dit tot 2 jaar terug ook gedaan. De 2 laatste jaren kwamen de envelopjes volgens afspraak mee naar stompwijk via de familieleden en bij het bezoek aan de soos. De stompwijkers in leidschendam willen dit blad echt niet missen ,en vinden het fijn dat het blad regelmatig wordt bezorgd,dit wordt door hen zeer gewaardeerd. Het is dan ook jammer dat de redactie in deze niet eerst geinformeerd heeft bij betrefende bezorger(s) over het hoe wat en waarom. Dan had het woord “NOOIT” in deze als zeer onterecht voor een aantal goed willende personen , niet gepubliceerd hoeven te worden. Het achtergestelde gevoel van de redactie uit zich bij mij doordat ik het vervelend vindt dat ik dit via de dorpsketting aan jullie ter kennis moet brengen.(was bekend volgens mij). De Stompwijkers in leidschendam vinden het nog steeds een voorrecht om aan dit blad mee mogen te betalen. De bezorger van dit blad in Mariënpark en omstreken staat ook dit jaar zijn bijdrage te goed geheel ter beschikking aan de Dorpsketting. Met vriendelijke groeten. Antoon. v.Santen.”
Antwoord van de redaktie:
De redaktie is in tegenstelling tot hetgeen het stukje vorige week suggereerde wel op de hoogte van het feit dat er vanuit Marienpark ook zakjes worden ingeleverd. En daar zijn we zelfs erg blij mee. Bedoeld was echter om Emmaus en Marienpark in een zin te noemen en de GEMEENTE (13 Dorpskettingen), daar krijgen we inderdaad NOOIT iets van. Onze excuses dat dit niet erg duidelijk in de DK van vorige week is terechtgekomen. +redaktie+