UITNODIGING VRIJWILLIGERSAVOND

Op 25 oktober wordt er een feestavond georganiseerd voor alle vrijwilligers, die werkzaam zijn in of rondom de kerk. Iedereen heeft al een uitnodiging daarvoor ontvangen. Mocht u iemand weten, die geen uitnodiging ontvangen heeft, maar daar wel recht of heeft, of mocht u zelf per ongeluk geen uitnodiging ontvangen hebben, wilt u dit dan kenbaar maken middels een briefje in de brievenbus van de pastorie of telefonisch op nr.5801604. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens het kerkbestuur,
Bea Olyhoek