Allerheiligen en allerzielen

Allerheiligen.
De gedachte om alle Heiligen in een gezamenlijk feest te vieren komt al uit het jaar 400 in de oosterse kerken. In die tijd werden alleen alle Heilige Martelaren herdacht. Tot het jaar 313 was het in het Romeinse Rijk verboden om Christen te zijn,wie het wel was, liep de kans om gedood te worden. In de westerse kerk is het feest van Allerheiligen van iets latere datum. In Rome werd in 27 voor Chr. een Tempel gebouwd met de naam;”Pantheon” oftewel “Alle Goden”. Men was bang temidden van de vele Goden een God te vergeten en als die dat hen kwalijk nam dan kon hij wel eens wraak nemen. Vandaar het Pan-Theon, alle God,dan zat die vergeten God er ook bij. Als de Keizer rond 600 Rome verlaat,omdat er vreemde

stammen het Rijk binnenvallen, dan gaat de Keizer naar de stad Byzanthium in het Oosten,daar is het veiliger. Bij het verlaten van Rome geeft de keizer het “Pantheon” aan de Paus en die maakt er een kerk van voor “Alle- Heiligen”. De Paus liet uit de Catacomben alle graven leeghalen,waarin de Christenen begraven waren in de vervolgingstijd , alsook de martelaren,die gestorven waren omwille van hun geloof. De paus liet de gehele vloer weghalen uit het Pantheon en maakte er een grote grafkelder van. Het verhaal gaat dat er 28 wagens vol gebeenten in die grote grafkelder werden herbegraven. Dat was de kerk van ALLERHEILIGEN en het feest werd op 1 November geplaatst omdat in het voorjaar en de zomer de stad Rome al vol was met bezoekers. Zo ontstond het feest wat wij nu vieren “Allerheiligen”

Allerzielen
De oorsprong van deze gedachtenisvieren van alle overledenen is pas vanuit het jaar 1000. In de kloosters met de volgelingen van Benedictus werd vanuit het
grote klooster van Cluny voorgeschreven dat in alle kloosters op 2 november alle geliefde doden moesten worden herdacht. De mensen rond deze kloosters namen dit gedachtenisvieren over en in de parochiekerken ontstond het gebruik rond 1100, om de gestorvenen te herdenken en de graven te sieren. Paus Pius X verheft Allerzielen tot een gedachtenis voor alle overledenen en wel omwille van de ontelbare gesneuvelden uit die eerste wereldoorlog 1914-18. Massagraven met naamlozen lagen er verspreid op de slagvelden, soms alleen maar aangewezen met een bord waarop het getal geschreven stond van de onbekenden verminkten. Het is zinvol om onze dierbaren te gedenken en stil te staan bij de ontelbaar onbekenden op de graven overal ter wereld uit de oorlogen. Wij vieren Allerheiligen op 1 November om 9 uur in de kerk te Stompwijk, om10.30 uur in de Kapel van Huize Emmaus en om 19.15 uur in de Christus Dienaar in Zoeterwoude. Wij vieren Allerzielen op zaterdag 2 November om 19.00 uur in de kerk te Stompwijk in de Woord en Communie viering. om 19.00 uur in de kerk St.Jan ,Zuidbuurt. Op zondag 3 November is de Viering om 9.30 uur in de Kapel van Huize Emmaus, om 9.30 uur de gezinsviering in de Chr.Dienaar Zoeterwoude en om 11.00 uur in de kerk van Stompwijk. Om 12 uur is in Stompwijk de Zegening van de graven. Om 3 uur is in de St.Jan de samenkomst en het noemen van de overleden dierbaren en het ontsteken van Licht. Aansluitend daarop de zegening van de graven achter de St.Jan. Mogelijkheden genoeg om ergens die kostbare zalige familieleden te danken voor hun inzet en de dierbare gestorvenen te herdenken en hen voor ogen te brengen in de herinnering. Tot in die uren.
B.v.d.Plas pastoor