GEERD HILGERSOM GESLAAGD

Na een vierdaags schaats examen afgelegd te hebben in Heerenveen is Geerd Hilgersom geslaagd voor het Trainers Diploma B. Hij moest daarvoor de gewes-telijke selectie van het gewest Friesland vier dagen trainen en begeleiden. Geerd hartelijk gefeliciteerd namens het Bestuur van IJsclub Nut en Vermaak
Hans de Winter