Schriftelijke vragen van de CDA fractie

Schriftelijke vragen van de CDA fractie gemeenteraad Leidschendam-Voorburg
Vragen conform artikel 42 van het reglement van Orde van de Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg.

Onderwerp: Opheffing Postagentschap Stompwijk
Het postagentschap in Stompwijk wordt per 2 november 2002 opgeheven.
Dit betekent weer een teruggang in dienstverlening aan de Stompwijkse bevolking.
De Stompwijker moet dan voor al zijn postzaken naar Leidschendam of Zoeter-woude. Pakjes en post die niet bezorgd kunnen worden moeten worden afgehaald bij het postagentschap in Leidschenveen of Leidschendam/Damlaan. Voor Stompwijkers, die geen eigen vervoer hebben is dit een moeilijke opgave daar gewoon openbaar vervoer naar Leidschendam niet aanwezig is en de regiotaxi nog steeds € 12,- per retour kost.
Dus een dure oplossing om je pakketje op te halen.

Vraag:
1. Kan het College er bij TPG op aandringen het postagentschap te behouden in Stompwijk?
2. Kan er wat aan de hoge ritprijs van de regiotaxi worden gedaan?

Namens de CDA fractie, Carla Bregman-Lugtigheid