Actie Solidaridad: HART VOOR DE AARDE

De Advent is weer begonnen, en daarmee is ook de jaarlijkse Interkerkelijke Actie voor Latijns Amerika Solidaridad weer van start gegaan. De actie heeft dit jaar als thema “HART VOOR DE AARDE“. Solidaridad steunt mensen en organisaties, die arbeidsmigranten bijstaan of arbeidsmigratie juist voorkomen.
Alleen met uw steun kunnen ze dit werk voortzetten. De actie loopt vanaf 1 de-cember, de 1e zondag van de Advent, t/m 25 december, 1e Kerstdag. Deze week ontvangt u bij de Dorpsketting een envelopje voor uw bijdrage. Deze kunt u in-leveren vanaf het komende weekend in de kist achter in de kerk, of in de brieven-bus van de pastorie. Volgende week leest u meer over deze actie in de Dorps-ketting. Meer informatie vindt u ook op www.solidaridad.nl of solidaridad@solidaridadnl.
Bea Olyhoek