Ergeren!!!

Ergert u zich ook aan één of beide onderwerpen hieronder of de gevolgen ervan?
– Hardrijdend verkeer door de Stompwijkse dorpskern, waardoor oversteken gevaarlijk is en spelende kinderen het gevaar lopen aangereden te worden.
– Voorbij denderend verkeer dat zelfs in huis te voelen is en dat scheuren achterlaat in de muren van uw huis.
Dien dan nu een bezwaar in tegen het ‘Ontwerp-bestemmingsplan Kern Stompwijk 2002’ bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. In dit plan staat namelijk dat daar geen verandering in zal komen door maatregelen van de gemeente. De Meerlaan krijgt zelfs weer een maximumsnelheid van 50-km/h toegekend waar op dit moment maximaal 30- km/h is toegestaan. Er komt alleen een 30 km/h- gebied vanaf Dr. v.Noortstraat 12 tot aan de Meerlaan. Dit lijkt misschien erg mooi voor dat gedeelte van Stompwijk, maar ik kan u uit ervaring vertellen dat de snelheidsremmende maatregelen die de gemeente bij ons aan de Meerlaan heeft uitgevoerd alleen maar overlast in huis veroorzaken en totaal niet snelheidsremmend zijn!
Kortom; dien massaal een bezwaarschrift in en pleit voor een nieuw plan waarbij de gemeente op een doeltreffende manier voor een maximumsnelheid van 30-km/h zorgt in de gehele Stompwijkse dorpskern!
Doe het snel, want bezwaar indienen kunt u tot uiterlijk 12 december a.s. Richt uw bezwaar aan ‘de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg’, postbus 905, 2270 AX Voorburg of via e-mail naar info@leidschendamvoorburg.nl met vermelding van uw volledige naam en adres. Voor een voorbeeld bezwaarschrift kunt u mij e-mailen dan stuur ik u er een toe en een papieren versie is af te halen bij onze plaatselijke supermarkt Volumemarkt De Graaf aan het Hoefblad.
Bas Luk, Meerlaan 5, E-mail: bas.luk@zonnet.nl