Cursussen weidevogelbescherming

Help mee de weidevogels te beschermen!
Zuid-Holland organiseert komende winter drie cursussen Weidevogelbescherming: in Hei- en Boeicop, Stompwijk en Gouda. De cur-sussen bestaan uit drie avonden en een excursie. De cursus is bedoeld voor zowel (aankomende) vrijwilligers als veehouders die geïnteresseerd zijn in weidevogels en mee willen helpen deze vogels te beschermen.
Vrijwillige weidevogelbescherming
Zuid-Holland is een weidevogelrijke provincie met soorten als kievit, grutto en tureluur. Zon 80 % van alle weidevogels in Zuid-Holland broedt op gewoon boerenland. Zij worden o.a. bedreigd door de verdergaande verstedelijking en de voorjaarswerkzaamheden van boeren. Veel veehouders willen wel rekening houden met weidevogels, maar hebben vaak de kennis of de tijd niet om de nesten op te sporen. Vrijwilligers kunnen hen daarbij helpen: zij zoeken de nesten op en markeren deze, zodat de veehouder er omheen kan maaien, of ze plaatsen nestbeschermers als het vee de wei in gaat. Met deze samenwerking tussen vrijwilliger en boer kunnen veel nesten en dus weidevogels gespaard worden!
Inhoud van de cursus
In de cursus wordt aan de hand van dias de verschillende soorten weidevogels, hun gedrag en hun nesten besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende agrarische werkzaamheden die van invloed zijn op de weidevogelstand, welke maatregelen boeren kunnen nemen om nesten van weidevogels te sparen en wat vrijwillige weidevogelwachten kunnen doen om de boer hierbij te helpen. Op de excursie (in de maand april) kunnen de deelnemers de praktijk van de weidevogel-bescherming zien: weidevogels, hun nesten en de nestbescherming. In het voorjaar kunnen de deelnemers, eventueel samen met ervaren weidevogelbeschermers, zelf aan de slag met weidevogelbescherming via de lokale weidevogelgroepen. Het beschermingswerk vraagt vier uur per week aan tijd (of meer) in de periode van eind maart tot half juni.
Waar en wanneer
Hei- en Boeicop (dinsdagen) 14 januari, 28 januari, 11 februari 2003
Stompwijk (donderdagen) 16 januari, 30 januari, 13 februari
Gouda (woensdagen) 22 januari, 5 februari, 12 februari 2003
Kosten en meer informatie
De cursuskosten bedragen € 24,50 inclusief koffie en cursuspakket. Meer informatie over de cursussen Weidevogelbescherming en een cursusfolder met opgavestrook is verkrijgbaar via de website: www.landschapsbeheer.com/zuidholland
Of bij:
Landschapsbeheer Zuid-Holland
Blekerssingel 56, 2806 AC GOUDA
tel.: 0182 – 683 670 of e-mail : zuidholland@landschapsbeheer.nl