PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

Woensdag 18 december 9.00 uur: geen eucharistieviering
Donderdag 19 december 10.00 uur: Kerstviering K.B.O. m.m.v. het Parochiekoor
17.00 uur: kerstviering Maerten v.d. Veldeschool
Zaterdag 21 december 19.00 uur: geen eucharistieviering
Zondag 22 december 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
Kerstavond, 24 december 19.00 uur: gezinsviering m.m.v. kinderkoor de
Nachtegaaltjes, voorganger pastor H. Peters
21.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
voorganger pater v.d. Salm
23.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Eigentijdse
Koor, voorganger pater v.d. Salm
1e Kerstdag., 25 december 10.30 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
2e Kerstdag, 26 december 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
15.00 uur: kindje wiegen, na afloop koek delen
Zaterdag 28 december 19.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pater Sep
Zondag 29 december 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
Oudejaarsavond, 31 december 19.00 uur: woord- en communieviering met
samenzang, voorganger mevr.M. Turk
Nieuwjaarsdag, 1 januari 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas, aansluitend nieuwjaarsreceptie

GEDOOPT: 15 december: Falco Zandbergen
GEBEDSINTENTIES
Zondag 22 december 11.00 uur: Magda van Santen-van Paassen,
Willem v.d. Kroft, Piet Rotteveel, Arie en Kees Olsthoorn, Adriana de Heij-
Janssen, Toos van Boheemen-Warmenhoven, Ben Spaans, Piet Reichholdt,
Kees van Dijk, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
LECTOR — COMMUNIE-UITDEELHULP
Zondag 22 december T.v.Werkhoven — A. Luk
Op woensdag 18 december vervalt om 9.00 uur de eucharis-tieviering. Ook het secretariaat is die dag gesloten.

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 21 december 19.00 uur: Christus Dienaar, gezongen viering
Zondag 22 december 9.30 uur: St. Jan, hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis

Geboren: Fien Anna Maria, dochter van Chris en Patty van der Arend en zusje van Pim en Loes, Tuinbouwweg 16, 2266 HD Stompwijk.
Namens de parochiegemeenschap van harte gefeliciteerd