Lichtpuntjes

Wij zouden graag een kaarsje op willen steken voor de mensen die ons geholpen
en gesteund hebben toen wij op 6 april 2002 een keukenbrand hadden in onze woning
en 3 maanden niet in onze woning hebben kunnen wonen.
Alle hulp en steun was ons even waardevol.
De vervangende woonruimte van de familie Overdevest was fantastisch.
Wij steken een kaarsje voor jullie allemaal op.
Fam v.d. Akker, Dotterbloem 21