40 jaar koorlid

Zondag 8 december was het feest van vele huldigingen, waarvan ondergetekende er één was. ’s Morgens om elf uur was de hoogmis, waarbij het koor compleet aanwezig was. Het werd een pracht uitvoering, waarvan de kerkgangers hebben genoten. Na de plechtige
H. Mis werden wij in het zonnetje gezet met een fraaie oorkonde onder een daverend applaus. Om half één werden we in het Dorpshuis ontvangen voor een heuse receptie. Er waren er velen die daar gebruik van maakten. Na de receptie koffie, tussen deze koffie door werden wij toegezongen door het Dorpshuiskoor. Hierna nog een gezellig samenzijn onder het genot van een borreltje, waarbij vele verhalen te voorschijn werden gehaald van vroeger en nu. Tot slot een kopje koffie en een broodje tot besluit. Een dag om nooit meer te vergeten. Hiermede wil ik een ieder bedanken voor zijn of haar inzet.
Omaatje Knijnenburg