Wie de Kerstschoen past..?

Het stuk over kaarsjesmiddag in de Dorpsketting van vorige week was ondertekend door alle medewerkers, maar natuurlijk keurig geschreven door Kees Jansen. Dus ik pak de handschoen maar meteen op. Het was hartstikke mooi allemaal. Goed georganiseerd. Iedereen deed enthousiast mee. Er zaten ook veel kinderen in de kerk. Alleen hoorde je van verschillende kanten: voor hen was er niet zo veel. Ook de samenzang kwam op deze manier niet erg uit de verf. Alles is nog vers en ik geef mijn mening voor wat ie is. Een paar voorstellen afgaande op de reacties. Voor de volgende keer: Samenzang met orgel en/of piano. (en een enkele toeter in het voorspel?) En dan gerust voor mijn part ook Midden in de winternacht, Sjok, sjok, liep het ezeltje en Kling klokje kling. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En daar moeten we zuinig op zijn, ook met kaarsjesmiddag. Misschien kunnen we ook een poosje tevoren verzoeknummers in laten dienen? Het kinderkoor heeft voor een volgende keer al contact met een band als ik het zo noemen mag. Blijven vernieuwen want ook de term oubollig viel al. En misschien kan er in de toekomst nog wel een bakkie en/of een kerstkransje af voor de nablijvers? (U heeft 2 weken om te reageren; dan hebben we weer een nieuwe Dorpsketting) Stemmige feestdagen toegewenst. Agnes van Boheemen