Gemeente Leidschendam-Voorburg

Openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken op woensdag 8 januari
2003 om 19.30 uur in Huize Swaensteyn, Herenstraat 7274 te Voorburg.
v Naar aanleiding van het agendapunt publicatie van de gemeenteberichten :
Er liggen voortaan 50 exemplaren bij de W.O. voor degene die geen
Leidschendammer ontvangen.

Openbare vergadering van de commissie Openbaar Gebied op dinsdag 7 januari 2003 om 19.30 uur in Huize Swaensteyn, Herenstraat 7274 te Voorburg.
Bespreekpunten o.a.
v Rapport “Zo groen als glas” inzake verbetering landschappelijke kwaliteit in het buitengebied gekoppeld aan duurzame glastuinbouw in het tuinbouwgebied Stompwijk.
v Voortgangsrapportage voorbereiding “plan van uitvoering van de verbetering van de Stompwijkseweg en Dr. v. Noortstraat.