nieuwe carnavalskrant

De Gaanders presenteren hun nieuwe carnavalskrant aan Stompwijk
Na maanden hard werken konden dit weekeinde de Gaanders weer hun jaarlijkse Gaanderskrant presenteren. De speciaal samengestelde commissie, die ieder jaar weer de krant samenstellen, konden weer trots zijn op hun geleverde prestatie. Deze carnavalskrant heet wel zo maar is onderhand een heel boek geworden waar elke Gaander trots op kan zijn. In dit boek staat het komende carnavalsseizoen centraal maar tevens passeren er een aantal andere evenementen die de revue al zijn gepasseerd.
Het motto wat dit jaar centraal staat bij De Gaanders is ‚Het dak eraf“ , wat duidelijk op de voorkant te zien is. Hierop pronkt natuurlijk ook ons vorstelijk prinsenpaar, Prins Frank I en zijn Page Jacqueline.
Alle inwoners van Gaandrië hebben deze carnavalskrant weer mogen ontvangen. Huis aan huis werden de kranten bezorgd door de Prins en Page ondersteund hierbij door de gehele raad van elf en bestuursleden. Op zaterdag werden de zogenaamde buitenwijken van Stompwijk met de auto aangedaan, zondag werden te voet alle huisdeuren in het centrum bezocht. Naast het boekje wat iedereen is aangeboden, werden de inwoners van Gaandrië in gelegenheid gesteld om een lot te kunnen kopen van onze carnavalsloterij. De trekking zal op het slotbal plaatsvinden in Het Blesse Paard op dinsdag 4 maart. Op de laatste avond van het carnavalsseizoen zal Prins Frank samen met Page Jacqueline de winnaars trekken.
Met de opbrengsten van deze loterij worden de kinder en ouderencarnavalsactiviteiten gefinan cieerd. Bij deze willen De Gaanders iedereen bedanken die de vereniging op deze manier een warm hart toedraagt en op deze wijze ondersteunt.
Mocht u om onbekende rede geen boekje ontvangen hebben (of uw hond heeft hem opgegeten) dan brengen wij u graag nog een boekje langs. (even 5803756 bellen of schiet een raadslid aan)
P.R. C.