40 jaar K.B.O. Leidschendam-Stompwijk

Onze K.B.O. bestaat 40 jaar en dat is een goede reden om in dankbaarheid om te zien naar al degene die zich hier in Leidschendam em Stompwijk hebben ingezet voor de K.B.O., maar het is tevens een reden om feest te vieren.
1. Op zondag 4 mei a.s. zal er in de 4 parochiekerken van Leidschendam en Stompwijk tijdens de vieringen gebeden worden voor de levende en overleden leden van de K.B.O.
2. Op woensdag 7 mei maken we een busbootbustocht rond de Linge in de Betuwe. Een feestelijke en geheel aangeklede dag die u niet missen mag.
De Stompwijkse deelnemers worden om 08.45 uur opgehaald bij het Blesse Paard. We zijn om ongeveer 18.00 uur weer thuis. Uw eigen bijdrage aan deze dag is €15,00 per persoon. De Stompwijkse deelnemers kunnen zich opgeven tot uiterlijk 4 februari door onderstaand strookje in te vullen. U kunt het strookje inleveren tot en met 4 februari bij mevr. A. Waayer, Dr. v. Noortstraat 94, bij mevrouw A. Olyhoek van Santhorstraat 115 of dinsdagmiddag op de soos. Wilt u bij inlevering contant betalen.
C. P. Hoogeveen secr

Ondergetekende gaat 7 mei mee.
Naam…………………………… Telefoon:………
Adres…………………………….aantal personen……….
Plaats…………………………….handtekening……………..
K.B.O. Onderafdeling Stompwijk
Leden van de K.B.O., een dezer dagen komen we weer bij u lang om de jaarlijkse contributie te innen. Het contributiebedrag is dit jaar € 10,00 per persoon. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
C.P. Hoogeveen, secr.