Meldpunt Openbare Ruimte Telefoon

Meldpunt Openbare Ruimte Telefoon (070) 3009000, de nieuwe meld en informatielijn Welkom bij de Meld en informatielijn van de gemeente LeidschendamVoorburg.
Via een keuzemenu kunt u nadere informatie beluisteren over gemeentelijke diensten en producten, of persoonlijk een medewerker spreken.
Dat zijn de eerste zinnen die u hoort als u telefoon (070) 3009000 belt.
De gemeente is namelijk gestart met een nieuwe service: één centraal telefoonnummer u met al uw vragen, klachten, wensen en opmerkingen terecht kunt. Via een keuzemenu kunt u nadere informatie beluisteren over gemeentelijke diensten en producten, of persoonlijk een medewerker spreken. Voorheen waren er in Leidschendam en Voorburg zo´n zes verschillende telefoonnummers in gebruik waar u terecht kon voor eenvoudige zaken als informatie, meldingen en klachten. Dat aantal nummers is nu teruggebracht tot één. Voor u als inwoner biedt dit duidelijkheid: u loopt niet meer de kans het verkeerde nummer te kiezen, en bovendien is het een eenvoudig nummer dat snel en makkelijk is te onthouden. Driehonderd negenduizend is het nummer van de nieuwe Meld en informatielijn van de gemeente LeidschendamVoorburg.

Meldpunt Openbare Ruimte
Het Meldpunt Openbare Ruimte (voorheen de Servicetelefoon), dat de gemeente speciaal voor meldingen, vragen en opmerkingen over (het onderhoud van) de openbare ruimte in het leven heeft geroepen is vanaf nu ook te bereiken via (070) 3009000, keuzetoets 1. Het oude nummer van de gemeentelijke servicetelefoon, (070) 32730 62, komt dan ook te vervallen. Het Meldpunt Openbare Ruimte is op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar.
Informatie
De Meld en informatielijn geeft 24 uur per dag informatie over verschillende gemeenteljke diensten. Het betreft standaardinformatie over bijvoorbeeld de openingstijden van het Servicecentrum, wat u nodig heeft voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, of hoe u moet handelen bij een verhuizing. Daarnaast kunt u tijdens kantooruren kiezen voor doorverbinding naar het MeldpuntOpenbare Ruimte of een medewerker.
Buiten kantooruren kunt u uitsluitend informatie inwinnen door het keuzemenu af te luisteren.

Keuzemenu
De Meld en informatielijn biedt u de volgende acht keuzemogelijkheden.
Keuze 1 verbindt door met het Meldpunt Openbare Ruimte.
Voor informatie over de openingstijden van het Servicecentrum, kies 2.
Voor informatie over paspoorten, kies 3.
Voor informatie over identiteitskaarten, kies 4.
Voor informatie over rijbewijzen, kies 5.
Voor informatie over verhuizingen, kies 6.
Voor informatie over parkeerontheffingen, kies 7.
Keuze 8 verbindt door met een medewerker.

Wilt u een afspraak maken voor het laten ophalen van grofvuil, dan kunt u contact opnemen met Avalex, telefoon (070) 3373003.

U kunt natuurlijk ook een email sturen naar MeldpuntOpenbareRuimte@leidschendamvoorburg.nl