PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 0715801604
Pastoor B. van der Plas tel. 0715801215
Koster A. Hilgersom tel. 0715801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.0012.00 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 0793422906
email: info@cuozm.nl

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
Dinsdag 15 april: 19.00 uur avondwake voor Leen Waayer
Woensdag 16 april: 9.00 uur: GEEN eucharistieviering
10.30 uur: plechtige uitvaart voor Leen Waayer
Donderdag 17 april: Witte Donderdag, 19.00 uur eucharistieviering m.m.v.
het Parochiekoor, voorganger pater Sep.
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag, 15.00 uur: kruisweg m.m.v. het Parochiekoor, voorganger mevr. v.d.Ham
Zaterdag 19 april paaszaterdag, 19.00 uur paaswake m.m.v.het Parochiekoor, voorganger pastoor v.d. Plas.
Zondag 20 april Eerste Paasdag, 10.30 uur: eucharistieviering m.m.v.
het Eigentijdse Koor, voorganger pastoor v.d. Plas.
Tijdens deze viering doop van Silke van der Voort.
Maandag 21 april Tweede Paasdag, 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor v.d. Plas
Woensdag 23 april 9.00 uur:GEEN eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES
Zaterdag 19 april 19.00 uur: Willem van der Kroft, Henny Hilgersomde Lange, Magda van Santenvan Paasen, Eric van Beek, Joop Otto, Leen Waayer.
Zondag 20 april 10.30 uur: jaargetijde Magda van Santenvan Paassen, overleden
familie van Santenvan paassen, overleden armen en weldoeners van de parochie, Kees Verhagen, Koos van der Poel, Leen de Hollander, Maria den ElzenZonderop, Hans Zonderop, Adrianus Knijnenburg, Johanna Maria Knijnenburgvan der Lubbe, overleden familie van Vlietvan Wissen, Hendrika Theodora van SantenVerhagen, Jan Zuidgeest, Anneke Schimmelvan Geijlswijk, Johannes Olsthoorn, overleden ouders Turkenburgvan der Kroft, Koos de Groot, Kees de Groot, Peter Develing, overleden familie DevelingRoest, Ben de Jong, Lena de Jongvan der Geest, Frans Klijn, Aad Klijn, Mien KlijnLexmond, Ben Spaans,
Jan v.d. Salm, tot zekere intentie, Piet Reichholdt, Piet Rotteveel, Aad Koeleman, Cees van der Geest, Jan Hagen, Maria Wilhelmina van Boheemenvan der Krogt, Joop Otto, Leen Waayer
Maandag 21 april: 11.00 uur: Trudy RuigrokOverdevest

LECTOR COMMUNIEUITDEELHULP
Donderdag 17 april M. Turk M. Odijk
Vrijdag 18 april J. v. Rijn geen
Zaterdag 19 april R. v. d. Ham T. v. Werkhoven
Zondag 20 april geen T.v. Werkhoven en M. Odijk
Maandag 21 april M. Turk M. Odijk

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Donderdag 17 april: Christus Dienaar, 19.00 uur: eucharistieviering
Vrijdag 18 april: Christus Dienaar, 15.00 uur kruisweg
St. Jan, 19.00 uur kruisverering.
Emmaus, 16.30 uur kruisverering.
Zaterdag 19 april: Christus Dienaar, 21.00 uur paaswake
Emmaus, 16.30 uur paaswake
Zondag 20 april: Christus Dienaar, 9.00 uur gezinsviering
St. Jan, 10.30 woord en communieviering
Emmaus, 9.30 uur hoogmis
Maandag 21 april: Emmaus, 9.30 uur hoogmis
Christus Dienaar, 9.30 uur hoogmis

Beste Parochianen, Dorpsgenoten
Zondag 20 april, 1e Paasdag, zingt om 10.30 uur het E.M.S. Koor tijdens de Hoogmis. Onze voorganger is pastoor v.d. Plas. Het thema voor deze hoogmis is: “Vroeg in de morgen”. We hebben weer mooie liedjes en het belooft een fijne viering te worden. Komt u allen weer bidden, zingen en luisteren naar de oude verhalen, die ons elke keer weer weten te boeien? We wensen u een Zalig Pasen toe. Met vriendelijke groeten,
E.M.S. Koor