Marcel Houtzager opvolger Lenie Dwarshuis

De VVD in LeidschendamVoorburg heeft mr M.A. (Marcel) Houtzager voorgedragen als opvolger van mevrouw H.M.C. (Lenie) Dwarshuisvan de Beek, wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Monumentenzorg en Coördinatie Ouderenbeleid. Mevrouw Dwarshuis is op vrijdag 25 april jl. geïnstalleerd als lid van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie ZuidHolland. Marcel Houtzager (1959), momenteel manager werkgeverszaken bij de Uitvoeringsorganisatie Werknemers Verzekeringen (UWV), is een geboren en getogen Voorburger, gehuwd en vader van een dochter. Op zijn 27e jaar werd hij raadslid voor de VVD in de toenmalige gemeente Voorburg. Hij bekleedde het raadslidmaatschap 16 jaar, waarvan 8 jaar als fractievoorzitter van de VVD. Marcel Houtzager maakte als raadslid deel uit van de commissie Openbare Werken, Verkeer en Vervoer en Economie. Van 1999 tot 2003 was Marcel Houtzager lid van Provinciale Staten. Hij had zitting in de commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economie, waarvan hij tevens plaatsvervangendvoorzitter was. Voorts was hij sectiecoördinator van de gebiedscommissie Oost. Naar verwachting kan Marcel Houtzager in de raadsvergadering van 27 mei aanstaande worden beëdigd als wethouder. Met het vertrek van Lenie Dwarshuis neemt de VVD Leidschendam/Voorburg afscheid van een ervaren en doortastende wethouder. Naast dankbaarheid en waardering voor het vele werk dat zij gedurende een periode van ruim 9 jaar als wethouder heeft verzet, feliciteert de VVD haar allereerst met haar nieuwe functie en voegt er de wens bij van een voorspoedige voortzetting van haar bestuurlijke loopbaan.