PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 0715801604
Pastoor B. van der Plas tel. 0715801215
Koster A. Hilgersom tel. 0715801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.0012.00 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 0793422906
email: info@cuozm.nl

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
Woensdag 7 mei 9.00 uur: GEEN eucharistieviering
Donderdag 8 mei 19.00 uur: rozenkransgebed
Zaterdag 10 mei 19.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pater Sep
Zondag 11 mei 11.00 uur: eucharistieviering, Feest van de eerste heilige
communie van 10 kinderen uit onze parochie m.m.v. het kinderkoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
Woensdag 14 mei 9.00 uur: GEEN eucharistieviering

IN ONDERTROUW: Marielle van der Zon en Marco van Schie
Marnix van Bemmelen en Monique Pospiech
Patrick Luk en Ingrid Luiten
OVERLEDEN: Alida Apolonia HagenOpstal, in de leeftijd van 85 jaar

GEBEDSINTENTIES
Zaterdag 10 mei 19.00 uur: Willem van der Kroft, Rinus v.d.Burg, Cors en Jeanne v.d. Bosch, Carla van de Bosch,Ton van de Bosch, Cor van Haaster, Reinier Wensveen, Kees de Groot, Koos de Groot, Magda van Santen
van Paasen, Joop Otto, Leen Waayer, To OttoDroogh, Alida HagenOpstal
Zondag 11mei 11.00 uur: Magda van Santenvan Paassen, Piet Rotteveel,
Aad Koeleman, Trudy RuigrokOverdevest, Jan Hagen, Maria Wilhelmina van Boheemenvan der Krogt, Adrianus Knijnenburg, Johanna Maria Knijnenburg van der Lubbe, Bert de Jong, Lena de Jongvan der Geest, Frans Klijn,
Mien KlijnLexmond, Jaap van Es, Adrianus Gerardus en Elisabeth Maria Olsthoorn, Kees de Jong, tot zekere intentie, Cor Janson, overleden ouders van SantenOverdevest, Claziena OverdevestOlsthoorn, Kees Overdevest,
Reinier Wensveen, overleden ouders Vreeswijk van Leeuwen, Aad Luk,
Leen Waayer, To OttoDroogh, Alida Apolonia HagenOpstal
LECTOR, COMMUNIEUITDEELHULP
Zaterdag 10 mei Jan Havik, J. van Rijn
Zondag 11 mei Geen

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 10 mei Christus Dienaar, 19.00 uur: Eigentijdse Viering
Zondag 11 mei St.Jan 9.30 uur Hoogmis
Emmaus 9.30 uur Hoogmis