Autoverkeer over de Vliet

Autoverkeer over de Vliet mag krakend vastlopen

Wie soms denkt dat de tijd heeft stilgestaan, heeft gelijk. Dat is namelijk het gevoel dat je bekruipt als je de discussie in de gemeenteraad volgt over het nieuwe Verkeers en Vervoersplan dat momenteel voor heel Leidschendam/Voorburg in de maak is. Stel u zich de volgende situatie voor, als volgend jaar de NORAH eindelijk open is. In de ochtendspits blokkeert een omgevallen vrachtauto met bloemen de ingang van de NORAHtunnel nabij de Vliet. De routes via het Damcentrum bij de sluizen en via de Wijkerbrug zijn afgesloten voor auto’s, en de Utrechtsebaan richting Den Haag staat vanaf het Prins Clausplein vol met files.
Vraag: hoe brengt u dan uw bejaarde moeder van haar woning in De Tol naar de dokterspraktijk in Mariënpark? Met oma achter op de fiets is de enige mogelijkheid. Met de auto over de weg kan het in ieder geval niet (behalve via Stompwijk, Zoeterwoude en Voorschoten)!

Dat bovenstaand scenario niet ondenkbeeldig is, kan iedereen dagelijks constateren. Het verkeer op de rijkswegen rondom onze stad loopt regelmatig vast vanwege een ongeluk of een geschaarde vrachtauto. Straks mag het ook in Leidschendam/Voorburg vastlopen. Dat is in ieder geval de consequentie van het standpunt van het college van B en W, zoals dat in het recent gepubliceerde concept van het Verkeers en Vervoersplan in weergegeven. En u gelooft het niet of wel: uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad zijn het er volledig mee eens. Dat bleek gisteravond tijdens een vergadering van de Commissie Openbaar Gebied, waar een eerste blauwdruk van het plan besproken werd.

Gesproken werd over de positieve effecten van de opening van de NORAH straks in november. Minder verkeer door het Damcentrum bijvoorbeeld. Maar tevens wordt geconstateerd dat deze nieuwe weg maar tijdelijk soelaas biedt en dat we daarom, om sluipverkeer te voorkomen, in het Damcentrum de boel maar moeten afsluiten voor autoverkeer. Barrières opwerpen in plaats van opheffen. Waar hebben we dat meer gehoord?

In ieder geval de afgelopen veertig jaar in Leidschendam. Daarom heeft het oude centrum in al die jaren zoveel te lijden gehad. Extra bruggen mochten er niet komen. Nee, dat zou zoveel verkeer aantrekken. Een tunnel onder de Vliet in een autoweg, de Noordelijke Randweg van Den Haag oftewel NORAH, was dé oplossing. Nu die er dan eindelijk is verheft de gemeente hem meteen tot de enige verbinding over de Vliet voor auto’s tussen VoorburgCentrum en LeidenZuid. Want de bedoeling is om zowel de Sluisbruggen in het Damcentrum als de Wijkerbrug in Voorburg voor autoverkeer af te sluiten. Vervolgens wordt er doodleuk aan toegevoegd dat de NORAH vrij snel zijn maximale capaciteit bereikt zal hebben.

Wie in de inleiding een doemscenario dacht te herkennen, weet nu wel beter. Het is een scenario waar de gemeenteraad bewust op aan lijkt te sturen. Niemand, behalve de woordvoerder van D66, bracht de risico’s van dit beleid ter tafel. Niemand leek zich te realiseren welke ellende men de inwoners van onze gemeente in de schoenen schuift. Men zette de klok zomaar veertig jaar terug. De Vliet is en blijft een enorme barrière, ook in de toekomst. En de winkeliers, bewoners en bezoekers in het centrum van Leidschendam zoeken het maar uit.

Conclusie: als het aan de gemeenteraad ligt loopt het autoverkeer over de Vliet op termijn krakend vast. Een echte oplossing voor dit probleem heeft men niet. Terwijl die er natuurlijk best is. Bijvoorbeeld de aanleg van alternatieve routes over de Vliet en door de gemeente. Daarmee kun je de problemen van de groei van het autoverkeer goed te lijf gaan. Het zou ook passen binnen de doelstelling die het nieuwe Verkeers en Vervoersplan zegt na te streven: leefbaar, bereikbaar en veilig. Welnu, in de ogen van de gemeenteraadsleden zijn geen van deze drie waarden voor de inwoners van LeidschendamVoorburg in de toekomst weggelegd.

W. Schoevers
woordvoerder Werkgroep Bereikbaarheid MKB Leidschendam/Voorburg
vicevoorzitter Ondenemers Vereniging Damcentrum
bestuurslid VVDafdeling LeidschendamVoorburg