Stichting Historische Collectie Veurn Stompwijk.

In april konden wij u mededelen dat de gemeente LeidschendamVoorburg, het perceel Damlaan 60, beschikbaar heeft gesteld tegen een gebruikers vergoeding, als huisvesting van de Stichting Historische Collectie VeurStompwijk c.q. Museum “het Lavende Hert” i.o. Ondanks dat de subsidie die is aangevraagd om het een en ander te kunnen exploiteren nog steeds niet verkregen is, terwijl haar pendant Museum Swaensteyn te Voorburg wel deze verkrijgt, heeft het bestuur toch gemeend om een en ander zichtbaar te moeten maken voor haar doelgroepen, ook al had men graag de deuren willen openen voor het publiek. Daarom is vanaf 5 mei jl. ook de etalage gevuld met verschillende objecten van allerlei aard die betrekking op de geschiedenis als het leven in Leidschendam, voorheen Veur en Stompwijk geheten. Het betreft hier een kleine greep uit de collectie die de Stichting beheerd en steeds groeiende is.
Deze etalage opstelling heeft de titel meegekregen ;
“Wat hebben deze objecten met Leidschendam te maken”
De bedoeling hiervan is dat deze objecten hun eigen verhaal vertellen. Tenslotte heeft een ieder er zo zijn eigen gedachte of verhaal bij. Daarnaast is het ook de opzet de mensen te stimuleren als inzicht te geven, dat het niet enkel bijvoorbeeld om grote bijzondere schilderijen gaat of van die orde, maar dat het juist om de meest allerdaagse zaken gaat, die veelal meer bepalende zijn voor het leven van een gemeenschap als plaats.
De tot nu toe ontvangen reactie als belangstelling is zeer positief te noemen en heeft er ook al toe geleid dat een aantal mensen hiervoor objecten hebben afgestaan met hun eigen verhaal hierbij of er achter. Deze objecten zal men dan ook terug kunnen in de opstelling.

Het ligt in de bedoeling van het bestuur ook de winkelruimte mettertijd te gaan opvullen met kleine thema tentoonstelling over Veur en Stompwijk. Ook al mag er dan misschien in de voormalige winkelruimte weinig activiteiten zichtbaar zijn, wordt er achter de schermen druk gewerkt door vrijwilligers om het cultureel historisch erfgoed van deze plaats te behouden, bewaren en uit te dragen. En doen dan ook bij deze een oproep aan iedereen die iets aan het behoud van het cultureel erfgoed van Leidschendam voorheen VeurStompwijk wil bijdragen zich te melden. Zo zijn we opzoek naar ondermeer oude documenten, ondernemings verenigings en particulieren archieven, zaken uit de Tweede Wereldoorlog, kaarten, schilderijen, prenten, foto’s, brieven, bewegende beelden, films, video’s die betrekking hebben op deze plaats. Als ook werk c.q. gebruiksobjecten op agrarisch, tuinbouw middenstand, maar ook kerkelijk en verenigingsgebied en objecten uit het dagelijkse leven en huishouden in Veur en Stompwijk. Iedereen die hierbij een bijdrage wil/kan geven, ook al is het maar iets heel kleins, wordt verzocht contact met de stichting op te nemen tel. 0703876528, of via
Email veurstompwijk@hotmail.com. Ook kan men gewoon een briefje in de brieven bus achter laten en dan nemen we contact met u op. Door met zijn alle hieraan mee te werken kunnen duidelijk aantonen dat Leidschendam voorheen Veur en Stompwijk een eigen cultuur en historie heeft waar men zeker heel trots op mag wezen en die zeker de moeite waard is om behouden te blijven.

Stichting Historische Collectie VeurStompwijk
Museum “het Lavende Hert” i.o.
Mari Hoffmannlaan 25
2273 HJ Voorburg