Wie helpt Pietje

Wij hebben iemand met een volière en liefde voor wilde vogels nodig voor onze halfinvalide spreeuw Pietje….help!
We willen hem wel naar de kinderboerderij brengen maar daar geldt helaas nog,
tot niet te voorziene datum, de vogelpestregel….5801035/ Hoefblad 34