150 jaar Kromstaf in ons land

Op 7 Juni viert de Nederlandse kerk aan de vooravond van Pinksteren in de Jaarbeurs hallen te Utrecht het feit dat 150 jaar geleden de Bisschoppen in ons land naar hun Bisdom mochten terugkeren na een lange afwezigheid vanaf de Reformatie. De bisschoppen hebben de parochies gevraagd om met een aantal medegelovigen deze Viering, waarin alle Bisschoppen voorgaan, bij te wonen. Als U meewilt dan kan dat. De reis per bus is gratis en we starten rond half negen en dan de parochies van Stompwijk en Zoeterwoude samen. De Viering is om 10 uur en het slot van de dag is aldaar zo rond half vier, waarna we weer terugrijden. Wilt U mee,dan kan dat. U geeft Uw naam en adres op aan het secretariaat of telefonisch aan de pastorie Zuidbuurt en wel;5801215.
Graag tot horen en zien.

B.v.d.Plas pastoor.