Grote Dank

Voor alle goede wensen en gaven bij gelegenheid van mijn verjaardag,waardoor ik weer een jaar jonger mocht worden dan volgend jaar wil ik ieder van U bedanken..De beste wensen worden dan doorgegeven over gezondheid en gezelligheid met de familie en dan ook de wensen om weer een jaar door te gaan temidden van U allen. Zolang het allemaal kan en we het gevoelen hebben om temidden van U allen te blijven gaan we gewoon door. We gaan de Pinksterdagen in en dat heeft te maken met de Geest en hier ontmoeten we nog veel van die goede geest in mensen, die meeleven met elkaar in vreugde en verdriet en dan is de wens; “Houden ZO” Heel graag steeds tot ziens en grote dank en houdt de lieve vrede met elkaar.

B.v.d.Plas pastoor.