Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, tel. 071 5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071 5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071 5801563
Openingstijden parochiesecretariaat: Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Verzorging begrafenissen en crematies: De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079 3422906, email: info@cuozm.nl.

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
* Woensdag 11 juni: 9.00 uur geen eucharistieviering; 10.30 uur uitvaart Aad van Leeuwen
* Zaterdag 14 juni: 19.00 uur woord en communieviering met samenzang, voorganger Marianne Turk
* Zondag 15 juni: 11.00 uur woord en communieviering m.m.v. het Herenkoor, voorganger pastor Peters
* Woensdag 18 juni 9.00 uur: geen eucharistieviering

OVERLEDEN: Adrianus Johannes Maria van Leeuwen, in de leeftijd van 59 jaar

GEBEDSINTENTIES
* Zaterdag 14 juni 19.00 uur: Magda van Santen van Paassen, Kees de Groot, Koos de Groot, Joop Otto, To Otto Droogh, Alida Apolonia Hagen Opstal, Hans de Winter, jaargetijde Koos v.d. Poel, Aad van Leeuwen
* Zondag 15 juni 11.00 uur: Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg v.d.Lubbe, familie van Vliet van Wissen, Bert de Jong, Lena de Jong v.d.Geest, Frans Klein, Martinus Verhagen, Mien Klein Lexmond, Aad Klein, Martien v.d. Bos, Toos van Boheemen Warmenhoven, overleden familie Vreeswijk van Leeuwen, tot zekere intentie, voor overleden vader en familie, Jaap van Es, Magda van Santen van Paassen, Piet Rotteveel, Aad Koeleman, Cees van der Geest, Jan Hagen, Trudy Ruigrok Overdevest, Maria Wilhelmina van Boheemen v.d.Krogt, Alida Apolonia Hagen Opstal, Hans de Winter, Aad van Leeuwen

LECTOR/COMMUNIEUITDEELHULP
* Zaterdag 14 juni: J.v.Rijn, geen uitdeelhulp
* Zondag 15 juni: N. Klijn, geen uitdeelhulp

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
* Zaterdag 14 juni: St. Jan 19.00 uur gezongen viering
* Zondag 15 juni: Christus Dienaar 9.30 uur Hoogmis, Emmaus 9.30 uur Hoogmis

Pastoor v.d. Plas is van 11 juni tot en met 18 juni afwezig. Bij dringende boodschappen neemt Pastor H. Peters waar. Hij is te bereiken op tel. 0172474607.