Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, tel. 071 5801604
Pastoor B. van der Plas, tel. 071 5801215
Koster A. Hilgersom, tel. 071 5801563
Openingstijden parochiesecretariaat: Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Verzorging begrafenissen en crematies: De heer C.G.J. Onderwater, tel. 0793422906, email: info@cuozm.nl

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
* Woensdag 25 juni 9.00 uur: eucharistieviering, voorganger pastoor v.d. Plas
* Zaterdag 28 juni 19.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Eigentijds Koor en Kinderkoor de Nachtegaaltjes. Vakantieviering met afscheid van Agnes van Boheemen en Truus den Hollander, voorganger pastoor v.d. Plas
* Zondag 29 juni 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d.Plas.
* Woensdag 2 juli 9.00 uur: eucharistieviering, voorganger pastoor v.d. Plas.

IN ONDERTROUW: Nicole van Bohemen en Nico Kloosterman

OVERLEDEN: 17 juni 2003: Johannes Theodorus Maria v.d. Lubbe, in de leeftijd van 39 jaar

GEBEDSINTENTIES
Zaterdag 28 juni 19.00 uur: voor herstel van een zieke, Magda van Santen van Paassen, Maria Wilhelmina van Boheemen v.d.Krogt, Joop Otto, To Otto Droogh, Alida Apolonia HagenOpstal, Hans de Winter, Aad van Leeuwen, Joop.v.d. Lubbe
Zondag 29 juni 11.00 uur: Leo van Rijn, Johannes Olsthoorn, tot zekere intentie, Theodorus Oudshoorn, uit dankbaarheid b.g.v. de 90 jarige verjaardag van oma Oudshoorn Verbeij, Leo v.d.Bosch, Magda van Santen van Paassen, Piet Rotteveel, Aad Koeleman, Cees van der Geest, Jan Hagen, Trudy Ruigrok Overdevest, Greet.v.d.Hulst van Santen, Niek van Santen, Hans de Winter,
Aad van Leeuwen, Joop.v.d.Lubbe

LECTOR/COMMUNIEUITDEELHULP
Zaterdag 28 juni: geen lector, R.v.d.Ham
Zondag 29 juni: C. Bergen, uitdeelhulp R. Odijk

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 28 juni St Jan 19.00 uur, gezongen viering
Zondag 29 juni Christus Dienaar, 9.30 uur Hoogmis, Emmaus 9.30 uur, Hoogmis