Gemeenteberichten

* De openbare vergadering van de commissie Maatschappelijke Activiteiten vindt plaats op maandag 1 september 2003 om 19.30 uur.
* De openbare vergadering van de commissie Openbaar Gebied op dinsdag 2 september 2003 om 19.30 uur.
* De openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken vindt plaats op woensdag 3 september 2003 0m 19.30 uur.
De vergaderingen vinden plaats in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72/74 te Voorburg.