Kankerbestrijding

Volgende week, 1 t/m 6 september, houdt de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) weer haar jaarlijkse collecte. Dit jaar met als motto ‘Je geeft om elkaar’ Iedereen krijgt deze week een collectefolder in de bus. De folder biedt informatie over activiteiten ten bate van de kankerbestrijding en kan bovendien als poster worden opgehangen. Doet u mee met dit gebaar en hang de poster op! Want samen kunnen wij iets betekenen in de strijd tegen kanker. Je geeft om elkaar, want kanker raakt iedereen.
De collectant komt volgende week langs, met de bekende bus met de Rode Krab, om uw gift voor meer wetenschappelijk onderzoek, opleiding, voorlichting en begeleiding van patiënten en hun naasten op te halen. Uw steun is onmisbaar. Het KWF krijgt geen overheidssubsidie. Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 26000

Jan van der Burg