VROUWENVERENIGING

OPENING NIEUW SEIZOEN
Volgende week is het alweer zover. Na een wel erg warme zomer beginnen we weer aan een nieuw seizoen (zal dit het laatste zijn??) en wel op dinsdag 9 september. Als U interesse heeft komt U dan gerust eens kijken. Op de openingsavond zijn ook (vrouwelijke) niet leden van harte welkom. We beginnen dit seizoen met een taxateur/makelaar, mevr. Rozendaal komt ons dan het een en ander vertellen over haar vak en na de pauze is er gelegenheid om onze “waardevolle” spulletjes te laten taxeren. Ook kunt U deze avond lid worden, de contributie bedraagt € 13.00. We zij ook nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, lijkt U wat laat het ons dan even weten. De overige data’s zijn:
Dinsdagmiddag 23 september een excursie naar Weleda in Zoetermeer, u kunt zich opgeven op de openings avond. Bij mooi weer gaan we op de fiets.
* 14 oktober Lezing Sumatra
* 11 november Creatieve avond
* 9 december Kerstviering
* 13 januari Tai chi
* 10 februari Diepzeeduiken
* 9 maart Alzheimer (Alzheimer stichting Nederland)
* 13 april Jaarvergadering

(Helaas is er een fout in het boekje geslopen, de jaarvergadering is op 13 april en niet op 10 april).

HILDA KLERKS