Bijzondere tentoonstelling

Zoals u weet is 2003 officieel uitgeroepen tot Jaar van de Boerderij. Allerlei activiteiten gedurende het hele jaar vragen aandacht voor deze agrarische sector in Nederland. Ook de jaarlijkse Open Monumentendag, op zaterdag 13 september, staat in het teken van ‘de boerderij’. Een onderwerp dat bij uitstek op Leidschendam van toepassing is. De voormalige gemeenten Veur en Stompwijk hadden immers van oudsher een sterk agrarisch karakter en daarmee een grote betekenis voor de voedselvoorziening in de Haagse regio. Helaas is hiervan nog slechts iets terug te vinden in Stompwijk.

De Stichting Historische Collectie Veur/Stompwijk heeft in het museum ’t Lavende Hert i.o. aan de Damlaan 60 een tentoonstelling georganiseerd waarop dit thema ruimschoots aan bod komt. Zo wordt onder meer een beeld geschetst over het zware boerenleven eertijds in Veur en Stompwijk. De eenvoudige opkamer van rond 1900, compleet met bedstee en po op de plank, laat bij voorbeeld zien hoe een gemiddelde boerenfamilie in die tijd leefde: in benauwde en sombere ruimtes met weinig ventilatie, een bron voor ziektenverwekkers. Daarnaast wordt aan de hand van foto’s, tekeningen, prenten en originele gereedschappen en gebruiksvoorwerpen een beeld geschetst van wat zich rond 1800 allemaal op de boerderijen in Leidschendam afspeelde en hoe men in die tijd het land bewerkte. Vanzelfsprekend staat de koe daarbij in het middelpunt. Naast het houden van vee voor melkproductie was het maken van kaas en boter een belangrijke activiteit als bron van inkomsten op de boerderij. Een grote kaaspers, karnmolen, allerlei attributen en afbeeldingen laten zien hoe dat in zijn werk ging. Kortom: het idyllische boerenleven dat veelal op schilderijen uit die tijd is te zien, wordt hier harde realiteit: vroeg opstaan, hard werken.
Zowel het museum als de tentoonstelling hebben we tot stand kunnen brengen dankzij de steun van de bewoners van Leidschendam en Stompwijk. Velen waren bereid voor dit doel gereedschappen en werktuigen af te staan. Onze dank gaat ook mede naar hen uit.
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling zullen Erfgoed Leidschendam en onze stichting een speciale uitgave doen verschijnen van Erf Goed Nieuws, die enkel op de tentoonstelling verkrijgbaar is. Daarin wordt het boerenleven in Veur en Stompwijk van verschillende kanten belicht. Het eerste exemplaar zal op 13 september worden aangeboden aan wethouder M. Houtzager, die hiermee tevens de tentoonstelling zal openen.

Uiteraard bent u die dag en daarna van harte welkom in ons museum i.o. Het is geopend van donderdag t/m zondag van 14 tot 17 uur.

R. van der Krogt, coördinator