Kijk eens anders

Kenniscafé voor vrijwilligers op 14 oktober 2004

Op donderdag 14 oktober organiseert Leidschendam Voorburg een kenniscafé voor besturen, kaderleden en coördinatoren van vrijwilligersorganisaties en organisaties die met vrijwilligers werken. Het kenniscafé heeft als thema ´Kijk eens anders´. Anders kijken naar je eigen organisatie, naar je vrijwilligers, naar je omgeving, biedt wellicht nieuwe kansen en mogelijkheden om het werk dat je organisatie doet ´aan de man te brengen´ en nieuwe vrijwilligers voor je werk te interesseren en enthousiast te maken.
Lucas Meijs verzorgt deze avond de inleiding. Lucas Meijs is verbonden aan de Erasmusuniversiteit en bekleedt de bijzondere leerstoel Vrijwilligerswerk, civil society en ondernemingen. Tegen de achtergrond van de veranderingen in de samenleving die hun invloed hebben op het vrijwilligerswerk zal professor Meijs spreken over ´anders kijken naar vrijwilligers´, andere mogelijkheden benutten en nieuwe wegen zoeken.
Vervolgens verzorgt Diana Pennink, verbonden aan het HOF (Promotie Haags Vrijwilligerswerk) een lezing over de mogelijkheden om vrijwilligers uit het bedrijfsleven in te zetten. Na de pauze is het de beurt aan Bart Wams van Civiq (instituut voor vrijwillige inzet). Hij verzorgt een presentatie van ´Blikveld´, een omgevingscan die werkt als een gezelschapsspel.
Project Vitaal Vrijwilligerswerk
Het kenniscafé op 14 oktober is de vijfde op rij. De vorige kenniscafés verheug den zich in een grote belangstelling. De kenniscafés hebben als doelstelling informatie uitwisseling, netwerkvorming en signalering en vormen een onderdeel van het project Vitaal Vrijwilligerswerk. Net als de gemeentelijke campagne om organisaties te helpen bij het werven van vrijwilligers. Meer informatie is te vinden op www.vrijwilligers gezocht.nl
Het kenniscafé vindt plaats in Partycentrum Dekkers Hoeve, Essepad 6 te Voorburg van 19.00 tot 22.00 uur.