Menners opgelet!

De WINTERMENLESSEN gaan weer beginnen, omdat de blesruiterbak erg druk bezet is, zijn wij genoodzaakt naar de vrijdagavond te gaan. De lessen worden gegeven door Alice Hoogervorst, de tijden zullen zijn van half acht tot half negen en van half negen tot half tien. Omdat vrijdagavond voor de meesten misschien niet de makkelijkste avond is, willen we dit om de week doen. Met goede verlichting op paard en kar is het goed te doen om naar de Blesruiters te komen. Geef je snel op des te sneller kunnen we beginnen. OPGEVEN bij Manon Straathof 071 5803797 / 06 54773323.
Namens de Mencommissie Manon