Effe reageren……..

Oop het ingezonden stukje van de VVD, ‘alle ambtenaren onder één dak’. Natuurlijk is dit een logische stelling. Het zal effectiever werken en de kosten zullen gereduceerd worden. Dat brengt ons naar de tweede stelling dat de kwaliteit van de openbare ruimte binnen de gemeenten verbeterd moet worden. Wij liggen als dorpje op enige afstand van onze Moedergemeente. Daardoor misschien blijkt niet alles altijd zichtbaar te zijn, in ieder geval minder belangrijk omdat er minder mensen gemak of last van hebben. Bekijk een van onze weinig openbare ruimte: de bibliotheek. Stompwijkers zijn er wat verguld mee en om armen dit gebouwtje zeer. Alleen moeten wij dat niet te innig gaan doen, anders stort het van doffe ellende in elkaar. Mijn mening is dat onderhoud nauwelijks plaats vindt. Aan de buitenzijde staan planken krom omdat zij de broodnodige verf missen en de verrotting is toegeslagen. Binnen zijn wij maar wat blij met de nieuwe indeling van begin dit jaar. Misschien had dit nog mooier gekund, maar kwantiteit bepaalt hierin dan ook weer de kwaliteit.

Met de stelling van de VVD over de bibliotheek als organisatie, kan ik mij totaal niet in vinden. Men praat over een gesubsidieerde instelling, concurrentie vervalsing en tentoonstellingen. Beste VVD…. is het niet steeds meer noodzaak geworden ook als gesubsidieerde instelling, je eigen broek proberen op te houden. Het kost de bibliotheek steeds meer moeite, in een tijd waarin wij bestuurd worden door computer, televisie en dvd’s, de mensheid ervan te overtuigen dat lezen goed is voor je algemene ontwikkeling. Het gaat tegenwoordig veel mak kelijker informatie tot je te nemen via andere media. Juist hierin heeft de bibliotheek een centrale rol en kan deze vervullen. Het heeft geen zin om op de straat te blèrren dat je in de bibliotheek boeken kunt lenen. Dat weet iedereen namelijk al. Wat de bibliotheek probeert is om op een verantwoorde manier haar organisatie aantrekkelijker te maken, eigentijdser. Innoveren heet dat tegenwoordig. Zij speelt in op de middelen die aan de samenleving van heden aangeboden worden. Dat heeft niets te maken met concurrentievervalsing. Een gedeelte van de kosten zit nl. al in mijn lidmaatschap, waar ik ook voor moet betalen. Mede door het goed inspringen op tal van dit soort terreinen kan juist de bibliotheek een voorbeeldfunctie vervullen in onze samenleving. Kunnen video’s worden aangeschaft die wél voldoen aan de norm van deze maatschappij. Is er nog enig toezicht over wat kinderen zien of niet zien. Ook het feit dat u aangeeft geen tentoonstellingen in een bibliotheek te mogen houden, is er een van bekrompen inzicht. Zie de bibliotheek als een educatief centrum waarin kunst, cultuur en ontwikkeling elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Je neemt er in ieder geval iets van mee. Daar is toch helemaal niets op tegen. En wanneer ik nog iets anders wil meenemen dan uitsluitend een boek, video of een kunstzinnige indruk, kan ik altijd nog terecht voor een folder of onderwijsgids die eventueel door de bieb gratis beschikbaar gesteld kan worden. Dan ben je naar mijn bescheiden mening goed bezig en heb je vele stromingen in een gebouw. Daar pleitte u toch voor in uw stukje “alles onder één dak”.
Leo Wijnhoven…., u weet wel, die van de Zustersdijk