Geef uw mening op praatmetuwraad.nl

Gemeenteraad krijgt eigen internetsite

De gemeenteraad van Leidschendam Voorburg heeft sinds 15 november een eigen internetsite. Via deze site kunnen de raadsleden op een interactieve manier communiceren met de inwoners van de gemeente Leidschendam Voorburg. Niet alleen kunnen raadsleden vertellen wat de raad is en wat hij doet. Ook kunnen ze de politieke discussie aangaan over onderwerpen die op dat moment spelen. Daarnaast is het voor inwoners mogelijk om 24 per dag, 7 dagen per week vanuit huis hun stem te laten horen.
Discussieplatform
Het politiek portaal is een interactieve site en te bereiken via een button op de homepage van de gemeentelijke website en via het eigen webadres www.praatmetuwraad.nl. Om het interactieve karakter van de site te waarborgen wordt gebruik gemaakt van verschillende technische hulpmiddelen. Zo vindt men op de site een discussieplatform waar men direct kan reageren op standpunten van de verschillende politiek partijen over onderwerpen die op dat moment aktueel zijn. Via een digitaal dagboek, een weblog genaamd, kunnen inwoners lezen welke activiteiten de partijen ondernemen om in contact te treden met de inwoners. En heeft een raadslid een bepaald onderwerp waarop hij dieper in wil gaan, dan kan hij of zij een column schrijven en op het politiek portaal zetten. Ook op deze column kunnen inwoners direct reageren.
Nieuws en agenda´s
Naast het op een interactieve manier communiceren met raadsleden kunnen inwoners via www.praatmetuwraad.nl zich ook op de hoogte stellen van het laatste nieuws. Besluiten die in commissies of de gemeenteraad worden genomen, aankondigingen van inloopbijeenkomsten of de aanstelling van raadsleden. Het is allemaal te vinden op deze nieuwe site. Uiteraard is het voor inwoners ook mogelijk commissie en raadsvergaderingen bij te wonen. Deze vergaderingen zijn openbaar. Via een simpele klik van de muis heeft men de beschikking over een agenda van de komende vergaderingen. De vergaderingen vinden één keer in de vijf weken plaats in de raadszaal van Huize Swaensteijn, Herenstraat 72 in Voorburg.
Mailen met een raadslid
Om het voor inwoners zo makkelijk mogelijk te maken om op afstand met raads leden in gesprek te gaan, zijn de emailadressen van alle raadsleden terug te vin den op het politiek portaal. Ook zijn de sites van de verschillende politiek partijen gelinked aan www.praatmetuwraad.nl, zodat de bezoekers zonder veel moeite meer achtergrondinformatie over de partijen kunnen vinden.
Parkeren
Het politiek portaal is sinds 15 november in de lucht. Op dit moment staat het onderwerp `parkeren`centraal op www.praatmetuwraad.nl. Inwoners die een mening hebben over het toekomstige parkeerbeleid van de gemeente, kunnen vanaf nu direct hun stem laten horen. Andere onderwerpen waarover in de toekomst digitaal gepraat kan worden zijn de Voorjaarsnota en de programmabegroting.