Bikkels van het Survival kamp!

Let op deelnemers/leiders/ouders survival kamp!!!!!!!!!!!
Hallo jeugd van Stompwijk 92, leuk dat we weer een hoop inschrijvingen
hebben voor het jaar 2005. We hebben nog een aantal aandachtspunten waar
rekening mee gehouden dient te worden. Te weten:
· Aanvangstijd vrijdag 6 mei om 18.00 uur.
· De kinderen kunnen zaterdag 7 mei v.a 15.00 uur opgehaald worden.
· Misschien leuk voor de ouders, de meeste activiteiten worden op de
zaterdag in het dorp gehouden. (dus er kan aangemoedigd worden!)
· Let verder op de kleding adviezen op het inschrijfformulier.
Met sportieve groeten,
Organisatie survival kamp Stompwijk 92